Σχετικά

HANNAH: Προκαλώντας και καταρρίπτοντας αντισημιτικούς μύθους επικεντρώνεται στην προώθηση της εβραϊκής ιστορίας, στην ενίσχυση της μνήμης του Ολοκαυτώματος και στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού μέσω της κατάρτισης, της ανάπτυξης ικανοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της συμβολής στη χάραξη πολιτικής.

 

Το πρόγραμμα HANNAH αναμένεται να βελτιώσει τη γνώση, να προτείνει νέες μορφές μνήμης και να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τον αντισημιτισμό. Μέσω της δημιουργίας καινοτόμων εργαλείων, ανάπτυξης ικανοτήτων, ευαισθητοποίησης και χάραξης πολιτικής, το πρόγραμμα HANNAH επιθυμεί να συμβάλει στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

 

Χάρη στο πρόγραμμα HANNAH, 6 φορείς από τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ελλάδα και τη Σερβία συνεργάζονται: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αριθμός έργου 963769-REC-RRAC-RACI-AG-2020) με διάρκεια δύο ετών (από 01/12/2020 έως 30/11/2022).

cc© 2022. This work is licensed under a CC NC SA 4.0 license.