Συστάσεις πολιτικής

Με τη δημιουργία του πολυεθνικού δικτύου HANNAH κατά του αντισημιτισμού στοχεύουμε στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων, στη δημιουργία καλύτερης κατανόησης των εβραϊκών παραδόσεων και της ιστορίας καθώς επίσης και της ανεκτίμητης συμβολής της εβραϊκής ζωής τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.