Wystawy

Within the framework of HANNAH – Challenging and Debunking Antisemitic Myths, the Galicia Jewish Museum in Krakow-Poland and the Jewish Museum of Greece in Athens opened the exhibition “Glimpses into Antisemitism”. The exhibition includes short biographies and quotes from oral testimonies of representatives of Jewish communities from Germany, Greece, Poland, and Serbia. The oral testimonies were collected and recorded by the Jewish Museum of Greece, Jugend- & Kulturprojekt e.V., Terraforming, and the Galicia Jewish Museum.

The protagonists of the exhibition are mostly people born after the Second World War, but there are also people who survived the Holocaust as children. Stories of Greek, German, Polish and Serbian Jews, are presented at the exhibition about their identity and personal experiences with antisemitic prejudices to encourage deeper reflection and active fight against all forms of xenophobia and discrimination.

  • The exhibition in Krakow-Poland is available at the High Synagogue, ul. Józefa 38, Kraków.
  • The exhibition in Athens-Greece is available at the premises of the Jewish Museum of Greece, 39 Nikis str, Athens.

Wystawa HANNAH w Żydowskim Muzeum Galicja

Wystawa HANNAH w Muzeum Żydowskim Grecji

W ramach Projektu HANNAH – Challenging and Debunking Antisemitic Myths Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie i Muzeum Żydowskie Grecji w Atenach stworzyły wystawę „Oblicza antysemityzmu”. Wystawa zawiera krótkie biografie i cytaty z wywiadów z przedstawicielami społeczności żydowskich z Niemiec, Grecji, Polski i Serbii. Wywiady zostały zebrane i nagrane przez Żydowskie Muzeum Grecji, Jugend-&Kulturprojekt e.V., Terraforming oraz Żydowskie Muzeum Galicja.

Bohaterami są w większości osoby urodzone po drugiej wojnie światowej, ale są też tacy, którzy przeżyli Holokaust jako dzieci. Na wystawie prezentowane są historie Żydów greckich, niemieckich, polskich i serbskich, którzy mówią o swojej tożsamości i osobistych doświadczeniach z antysemickimi uprzedzeniami. Wystawa ma zachęcić do głębszej refleksji i zwalczania wszelkich form ksenofobii i dyskryminacji.

Wystawa w Krakowie jest dostępna w galerii Żydowskiego Muzeum Galicja w budynku Synagogi Wysokiej, ul. Józefa 38, Kraków.

Wystawa w Atenach jest dostępna w siedzibie Muzeum Żydowskiego Grecji, ul. Nikis 39, Ateny.

cc© 2022. This work is licensed under a CC NC SA 4.0 license.