general-image

Dwie wystawy o życiu greckich Żydów przed Zagładą

W ramach projektu Hannah i jego celu, jakim jest promowanie życia żydowskiego i przyczynianie się do lepszego zrozumienia tradycji żydowskich, historii i dorobku ludności żydowskiej w Europie przed Zagładą, Muzeum Żydowskie Grecji prezentuje dwie bardzo ważne wystawy z materiałami fotograficznymi i audiowizualnymi, które kładą nacisk na życie greckich Żydów przed Zagładą. Są to wystawy "Obrazy greckich Żydów" i "Żydowskie dzielnice Grecji". Obie były pierwotnie prezentowane w przestrzeni wystaw czasowych JMG, a następnie zostały zdigitalizowane i są obecnie dostępne dla publiczności.

Badania nad wystawą czasową "Jewish Neighborhoods of Greece" trwały cztery lata. Poprzez fotografie prezentowane na tej wystawie, Muzeum Żydowskie w Grecji próbuje przedstawić kilka aspektów życia w żydowskich dzielnicach Grecji, głównie przed wojną. Zwiedzający jest zaproszony do wzięcia udziału w znanych, ponadczasowych i uniwersalnych historiach oraz do dostrzeżenia żywego, choć z konieczności częściowego, obrazu stylu życia, bogatego w tradycje i relacje międzyludzkie, świata, który wojna zniszczyła na zawsze.

Na uwagę zasługuje również wystawa "Obrazy greckich Żydów", dzięki której JMG udostępniło swoje Archiwum Fotograficzne, w którym znajduje się duża liczba zdjęć obejmujących wszystkie aspekty kultury żydowskiej w Grecji. Materiał znajdujący się w archiwum Muzeum składa się z oryginalnych czarno-białych fotografii i kopii drukowanych, a także kolorowych odbitek i slajdów. Wszystkie te materiały zostały posegregowane w około stu działach tematycznych, aby ułatwić dostęp do nich i ich archiwizację. Tematyka zdjęć jest bardzo bogata i obejmuje większość aspektów życia Żydów w Grecji od końca XIX wieku do czasów współczesnych. Wspólnym mianownikiem fotografii wybranych na tę nową wystawę JMG jest ich wartość estetyczna. Bogactwo informacji historycznych uchwyconych w kadrze schodzi na dalszy plan, gdyż głównym celem wystawy jest cieszenie oka, oddanie atmosfery i stylu epoki.