Partnerzy

Jugend- & Kulturprojekt e.V. – JKPeV jest organizacją pozarządową założoną w 2004 roku w Dreźnie, w Niemczech, zajmującą się edukacją, kulturą i sztuką. Celem JKPeV jest zapewnienie młodzieży i dorosłym, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych, możliwości rozwoju umiejętności miękkich i zawodowych, umiejętności cyfrowych i ICT oraz stymulowanie ich kreatywności i umiejętności przedsiębiorczych, podnoszenie świadomości na temat historii, pamięci, praw człowieka, sprawiedliwości i środowiska poprzez różne formy sztuki, media cyfrowe i nieformalne metody uczenia się. Projektujemy, organizujemy i realizujemy międzynarodowe projekty, imprezy i szkolenia dla młodzieży, dorosłych, wschodzących artystów, młodzieży i dorosłych z mniejszymi szansami (NEETs, migranci i uchodźcy, mniejszości, młodzież z upośledzeniami wzroku, słuchu i fizycznymi, grupy LGBTIQ itp.), trenerów i osób pracujących z młodzieżą na miejscu i za granicą, koncentrując się na promowaniu obywatelstwa UE i aktywnego uczestnictwa każdego obywatela oraz wspieraniu kulturalnego wzbogacenia miasta Drezna i Wolnego Kraju Związkowego Saksonii, przy jednoczesnym promowaniu różnorodności kulturowej Unii Europejskiej.

jugend-logo

Centropa jest historycznym instytutem non-profit, który wykorzystuje nowe technologie i cyfrowe do opowiadania historii, by połączyć studentów XXI wieku z historią żydowską XX wieku - i ze sobą nawzajem. Od 2000 roku Centropa przeprowadziła wywiady z 1200 starszymi Żydami w 15 krajach Europy Środkowej i Wschodniej, a także zebrała i zeskanowała 22 000 ich rodzinnych zdjęć. Następnie Centropa przekształciła najbardziej fascynujące biografie w 50 krótkich filmów multimedialnych oraz kilkanaście wystaw, które są wykorzystywane w ponad 1000 szkół w 23 krajach. Każdego roku Centropa organizuje lokalne warsztaty, krajowe i międzynarodowe seminaria - online i offline - podczas których nauczyciele pracują z naszymi materiałami, uczestniczą w wykładach historyków i badają lokalną historię Żydów na miejscu. Biuro Centropy w Niemczech zostało otwarte w 2015 roku i zajmuje się opracowywaniem programów edukacyjnych dla szkół w Niemczech, a także w Europie Środkowej i Wschodniej - w tym seminariów, filmów, audiowystaw, wystaw i konkursów dla młodzieży.

centropa

Muzeum Żydowskie w Grecji zostało założone prawie 45 lat temu, w 1977 roku, aby zbierać, chronić, badać i wystawiać materialne dowody ponad 2300 lat życia żydowskiego w Grecji. W sercu jego misji, jako muzeum historycznego i etnograficznego, leży badanie i prezentacja życia i kultury żydowskiej, historii i tradycji, ponadczasowych i wieloaspektowych cech greckich społeczności żydowskich. Zbiory i archiwa JMG zawierają ponad dziesięć tysięcy artefaktów odnoszących się do życia domowego i religijnego, a także historii greckich Żydów. Stała siedziba Muzeum mieści bogate zbiory i usługi dla zwiedzających w przestrzeniach wystaw stałych z tematycznymi eksponatami modułowymi, galerię sztuki, przestrzeń wystaw okresowych, bibliotekę naukową, przestrzeń dla programów edukacyjnych, archiwum fotograficzne i laboratorium oraz laboratorium konserwatorskie.

JMG zainicjowało edukację o Holokauście w Grecji w 2001 r. i nadal działa na czele wszystkich istotnych inicjatyw i działań. W ścisłej współpracy z greckim Ministerstwem Edukacji i Sekretariatem ds. Religii, JMG zapoczątkowało efektywne programy edukacji o Holokauście, seminaria szkoleniowe dla nauczycieli oraz tworzenie nowych treści w podręcznikach szkolnych. Od 2004 roku JMG organizuje i prowadzi w Atenach i wielu innych greckich miastach seminaria dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich na temat "Nauczanie o Holokauście w Grecji". W oparciu o unikalne badania Muzeum i wiarygodne wyniki, JMG zostało uznane za Centrum Badawcze w 2014 roku, przez grecki Parlament.

sm-new

ReadLab jest instytucją badawczą, której celem jest generowanie pozytywnego wpływu społecznego i zrównoważonego poprzez innowacje. Skupia multidyscyplinarny zespół wyspecjalizowanych badaczy z dziedziny zdrowia, inżynierii, technologii komunikacyjnych, edukacji oraz nauk społecznych i politycznych, posiadających wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i wdrażaniu projektów krajowych, finansowanych przez UE oraz międzynarodowych.

readlab11

Terraforming jest niezależną organizacją non-profit z Nowego Sadu w Serbii, założoną w 2008 roku, zaangażowaną w promowanie i ulepszanie nauczania i uczenia się o Holokauście oraz zwalczanie antysemityzmu, antycyganizmu i innych form ksenofobii. Terraforming prowadzi różne działania publiczne, których celem jest wzmocnienie pozycji multiplikatorów, takich jak nauczyciele, bibliotekarze, archiwiści, muzealnicy, działacze organizacji pozarządowych i inni interesariusze. Terraforming promuje edukację na temat Holokaustu, silniejszą kulturę pamięci, ochronę zagrożonych autentycznych miejsc Holokaustu i przyczynia się do zwalczania zniekształceń i manipulacji historią.

terra

Żydowskie Muzeum Galicja istnieje, by upamiętnić ofiary Holokaustu i celebrować żydowską kulturę polskiej Galicji, prezentując historię Żydów z nowej perspektywy i stanowiąc innowacyjną i unikalną instytucję zlokalizowaną na Kazimierzu, dawnej żydowskiej dzielnicy Krakowa. Celem muzeum jest obalanie stereotypów i błędnych przekonań związanych z żydowską przeszłością w Polsce oraz edukacja Polaków i Żydów na temat ich własnej historii, przy jednoczesnym zachęcaniu do myślenia o przyszłości. Program kulturalno-edukacyjny muzeum jest jednym z najbardziej rozbudowanych w Polsce, oferując szereg usług zarówno dla zwiedzających indywidualnych, jak i grupowych. Zespół edukacyjny opracował specjalne metody komunikacyjne, które mają na celu zmianę perspektywy zwiedzających. Edukatorzy muzeum są w ciągłym procesie refleksji nad swoim podejściem pedagogicznym.

galicia

cc© 2022. This work is licensed under a CC NC SA 4.0 license.