Nadchodzące wydarzenia

up21

Projekt HANNAH jest skoncentrowany na prezentowaniu różnorodnej żydowskiej historii, umacnianiu pamięci o Holokauście oraz zwalczaniu antysemityzmu poprzez działania edukacyjne, podnoszenie świadomości oraz kształtowanie decyzji politycznych.

Celem projektu HANNAH jest poszerzanie wiedzy oraz wypracowanie nowych form upamiętniania, a także zwiększanie świadomości na temat antysemityzmu, tworzenie innowacyjnych narzędzi do jego zwalczania, a także podnoszenie świadomości i wkład w kształtowanie decyzji politycznych.

HANNAH zrzesza sześć organizacji partnerskich z Niemiec, Polski, Grecji i Serbii. Projekt HANNAH jest współfinansowany w ramach programu „Prawa, Równość i Obywatelstwo” (Rights, Equality, Citizenship) Unii Europejskiej (numer umowy 963769-REC-RRAC-RACI-AG-2020) przez okres dwóch lat (od 01/12/2020 do 30/11/2022).

ZAŁOŻENIA PROGRAMU EDUKACYJNEGO

Poprzez nasz program edukacyjny chcemy zwiększać wiedzę i świadomość na temat antysemityzmu, zarówno wśród ogółu społeczeństwa, jak i w konkretnych grupach - szczególnie wśród nauczycieli szkolnych, bibliotekarzy, archiwistów, młodzieży i osób zaangażowanych w politykę. Celem tego programu edukacyjnego jest umożliwienie lepszego zrozumienia żydowskiej historii oraz wkładu, jaki wniosły społeczności żydowskie Drezna, Hamburga, Aten, Nowego Sadu i Krakowa przed i po Zagładzie. Staramy się także zapobiegać rozprzestrzenianiu antysemickich mitów.

SEMINARIA

 “16 stacjonarnych seminariów w ramach projektu HANNAH - po 4 w każdym kraju - dotyczyć będzie lokalnej żydowskiej historii i Holokaustu, zwiększania świadomości problemów związanych z antysemityzmem, rozwijania nowych sposobów walki z antysemityzmem i przyczyniać się do jego zwalczania, poprzez budowanie potencjału, uświadamianie i tworzenie zaleceń.

16 stacjonarnych seminariów w ramach projektu HANNAH - po 4 w każdym kraju - dotyczyć będzie lokalnej żydowskiej historii i Holokaustu, zwiększania świadomości problemów związanych z antysemityzmem, rozwijania nowych sposobów walki z antysemityzmem i przyczyniać się do jego zwalczania, poprzez budowanie potencjału, uświadamianie i tworzenie zaleceń.

Podczas tych seminariów łącznie 400 uczestników z czterech krajów będzie poznawać żydowską historię swojego kraju i pracować w grupach nad efektywnymi metodami kwestionowania i zwalczania antysemickich uprzedzeń i mitów. Eksperci z organizacji partnerskich wygłoszą wykłady poświęcone społecznościom żydowskim w swoich krajach, dając uczestnikom wgląd w europejską historię Żydów. Program edukacyjny HANNAH został zbudowany wokół historii pięciu społeczności żydowskich Europy (Drezna, Hamburga, Aten, Nowego Sadu i Krakowa), obejmuje także problematykę antysemityzmu w przeszłości i obecnie oraz lokalny kontekst Zagłady. Naszym celem jest promowanie edukacji na rzecz demokracji i zwalczanie antysemityzmu.

KTO MOŻE SIĘ ZGŁASZAĆ? GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ SEMINARIA?

Na każde seminarium zapraszamy 25 uczestników.

Główna grupa docelowa: nauczyciele, bibliotekarze, archiwiści

Zapraszamy także przedstawicieli innych grup zawodowych działających w obszarze edukacji, mediów oraz polityki.

NADCHODZĄCE SEMINARIA

Aktualizowane na bieżąco informacje o nadchodzących seminariach znajdują się na stronie internetowej https://hannah-project.eu/ i na stronie projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/HANNAH.REC.eu.project/Regularnie publikujemy newslettery na obu platformach.

DANE KONTAKTOWE