general-image

HANNAH project meeting (July 2021)

U sredu, 21.07.2021., partneri na HANNAH projektu sastali su se online kako bi razgovarali o napretku projekta, finalizaciji nastavnog plana i programa za obuke i sadržaja online kurseva, koje je pripremio Jevrejski muzej Grčke, kao i o Digitalnom repozitorijumu. Partneri su razmenili svoja iskustva iz intervjua za usmenu istoriju na kojima sve organizacije trenutno rade.

U okviru projekta HANNAH, u Nemačkoj, Poljskoj, Srbiji i Grčkoj biće snimljeno oko 30 intervjua sa drugom generacijom preživelih Holokausta. Tema sastanka je takođe bila prva epizoda dokumentarnog filma HANNAH (Krakov) i naredna epizoda koje će biti snimljena u Drezdenu i Hamburgu - pod koordinacijom Jugend- & Kulturprojekt e.V. kao i planovi za prvi sastanak partnera u Krakovu-u organizaciji Muzeja Galicijskih Jevreja. Terraforming.org je predstavio skicu Edukativne grafičke novele, a Centropa je sa partnerima razgovarala o daljim aktivnostima disiminacije projekta i prvom biltenu koji će uskoro biti objavljen.