О пројекту

ХАНА: Изазови и разоткривање антисемитских митова је пројекат фокусиран на промоцију јеврејске историје, унапређење сећања на Холокауст (Шоа) и борбу против антисемитизма кроз обуку за изградњу капацитета, подизање свести и допринос стварању политика.

 

ХАНА пројекат је усмерен на побољшање знања, нове облике сећања и повећану свест у вези са антисемитизмом, развијање иновативних алата и допринос борби против антисемитизма кроз изградњу капацитета, подизање свести и креирање политика.

 

ХАНА окупља 6 партнерских организација из Немачке, Пољске, Грчке и Србије. Пројекат је суфинансиран из ЕУ Програма за права, једнакост и грађанство (број споразума 963769-REC-RRAC-RACI-AG-2020) у трајању од две године (од 1.12.2020. до 30.11.2022).

cc© 2022. This work is licensed under a CC NC SA 4.0 license.