Документарни филм

У оквиру пројекта биће израђен документарни филм који ће дати кратак преглед историје јеврејске популације у градовима (из којих су партнери овог пројекта), пружајући информације о антисемитизму у прошлости и садашњости и представљајући најбоље праксе и иновативне тренинг методе и алате који помажу наставницима да подигну свест младих о антисемитизму и подрже их у акцијама против њега.