Препоруке за креаторе политика

Успостављањем ХАНА мултинационалне мреже против антисемитизма, циљ нам је да подигнемо свест о борби против дискриминације; да створимо боље разумевање јеврејске традиције и историје и непроцењивог доприноса јеврејског живота ван граница локалне заједнице и широм Европе. Центропа је у сарадњи са свим пројектним партнерима ХАНА припремила „Препоруке за креаторе политика“ са циљем да креаторима политике и едукаторима пружи конкретне кораке у решавању и борби против антисемитизма кроз образовање. ХАНА препоруке укључују искуства и примере најбоље праксе које су партнери ХАНА пројекта поделили у својој образовној пракси и запажања која су партнери направили кроз развој продуката пројекта ХАНА.

cc© 2022. This work is licensed under a CC NC SA 4.0 license.