Препоруке за креаторе политика

Успостављањем мултинационалне мреже против антисемитизма Хана, желимо да подигнемо свест о борби против дискриминације; помогнемо бољем разумевању јеврејске традиције и историје, и значају доприноса Јевреја изван локалних заједнице широм Европе.