Усмена сведочанства

Партнери у оквиру ХАНА пројекта ће са другом генерацијом преживелих Холокауста обавити интервјуе ради унапређења способности проучавања, разумевања и ширења тачних информација из прве руке о међугенерацијском преношењу трауме, антисемитском дискурсу након Холокауста, тривијализацији Холокауста.