Дигитални репозиторијум антисемитских наратива

Овај дигитални репозиторијум је збирка одабраних примера антисемитских наратива прикупљених у образовне сврхе у оквиру пројекта ХАНА. Партнери из Немачке, Грчке, Пољске и Србије идентификовали су следеће категорије антисемитских наратива: класични анти-јеврејски стереотипи и митови, десничарски екстремизам, исламистички екстремизам, антисемитизам и Израел, порицање и искривљeње Холокауста, антисемитизам у традиционалним и онлајн медијима, савремене теорије завере, и визуелно представљање антисемитизма. Остављена је, такође, категорија у којој су партнери могли да упишу примере антисемитизам који се не уклапају у наведене категорије. То су, заправо, промери антисемитских наратива специфични за ту земљу. На тај начин, партнери су сакупили примере неких од типичних антисемитских наратива и сложили их у релевантне категорије.

Важно је нагласити да овај репозиторијум не представља збирку свих антисемитских наратива. Ипак, предложени примери показују да антисемитизам данас постоји у различитим европским друштвима упркос различитим историјским и друштвеним околностима. Неки антисемитски наративи су слични, неки су специфични за одређене регионе и културне средине, а неки су врло локални.

Репозиторијум треба разумети као додатак који пре свега допуњује остале ХАНА наставне материјале. Оно што је специфично је да се корисници репозиторијума позивају да размисле о сопственим реакцијама на различите антисемитске наративе, те да предложе конкретне активности усмерене на сузбијање управо такве форме антисемитизма. Смисао је да се корисници фокусирају на своју локалну стварност и размисле о томе како би управо они могли допринети разоткривању и супротстављању различитим облицима антисемитизма.

Примери:

ПОХЛЕПА, ЛИХВАРЕЊЕ И ЗЕЛЕНАШТВО

Категорије: Стари антијеврејски стереотипи и митови
Ознаке: (Похлепа - новац и зеленаштво), (Jеврејска моћ), (Стереотипи),

Medieval-Jewish-moneylenders

Од 12. века религиозни митови (о Јеврејима као богоубицама) допуњавани су економским стереотипима. Јевреји се описују као богати и обесни, као „лихвари“, „трговци“ и „зеленаши“ - гледиште које и данас још увек представља опште место. Пошто им је било ускраћено право да поседују земљу и да се баве пољопривредом и да припадају хришћанским трговачким и занатским цеховима, Јевреји су све више били ограничени да се баве ситном трговином, да буду путујући трговци и продавци старе и половне робе. Новчани послови са каматом имали су посебну улогу, што је према црвкеној догматици кршило божанско учење и остало забрањено за хришћане.

Детаљније

ОСЛОБАЂАЊЕ НАЦИСТИЧКОГ КОЛАБОРАЦИОНИСТЕ МИЛАНА НЕДИЋА КРИВИЦЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

Категорије: Порицање Холокауста и искривљење чињеница
Ознаке: (Порицање Холокауста/Искривљење чињеница о Холокаусту), (Национализам - Популизам),

Neo-nazi Novi Sad church 1

Дана 04.02. 2021. године, око педесет чланова екстремне десничарске организације „Традиционалисти“ окупило се испред Успенске православне цркве, једне од главних српских православних цркава у градском центру Новог Сада, како би обележили годишњицу смрти Милана Недића - квислиншког премијера за време нацистичке окупације Србије.

Детаљније

МИМ „СРЕЋНИ ТРГОВАЦ”

Категорије: Антисемитизам у традиционалним и онлајн медијима
Ознаке: (Похлепа - новац и зеленаштво), (Стереотипи),

merch-1

Мим „Срећни трговац”, познат и под називом „Jew-bwa-ha-ha.gif“ је увредљива карикатура стереотипног Јеврејског мушкарца која користи ознаке као што су кипа, дугачки нос, густа дугачка брада, злобни осмех и трљање руку што упућује на подмукле планове и представља антисемитски лик. Ако се постави на онлајн форумима на којима се постављају слике и добијају повратне иформације (тзв. „табле са сликама“ (image boards), а на којима се дискутује о политици, као што је „Политички некоректан“ (4chan/pol), користи се за ширење антисемитских идеја.

Детаљније

АНТИСЕМИТСКЕ ПОРУКЕ У БЛИЗИНИ НОВОСАДСКЕ СИНАГОГЕ

Категорије: Стари антијеврејски стереотипи и митови
Ознаке: (Jеврејски колектив), (Jеврејска моћ), (Јавни простор), (Стереотипи),

Sticker - The Jew holds all the strings

Један од најстаријих антијеврејских митова и стереотипа је тај о „јеврејској моћи“ и „глобалној јеврејског завери“. У својем савременом облику овај мит представља Јевреје као моћну, тајну и глобалну групу - често помињану као „јеврејски лоби“ - која манипулише владама, банкама, финансијским институцијама, академијом, медијима, филмом и индустријом забаве и другим националним и међународним институцијама са подмуклом намером да се успостави јеврејска светска доминација и контрола.

Детаљније

  • Категорије

  • Ознаке

  • Прегледај све

    Прегледај све

cc© 2022. This work is licensed under a CC NC SA 4.0 license.