Educational Material

ХАНА материјал за семинаре укључује презентације и  листе активности (укључене у наставни план и програм)  које су доступне на енглеском, немачком, грчком, пољском и српском. Овај материјал је направљен са циљем да олакшају наставницима да припреме своје интеракивне лекције/часове. Презентације укључују следеће модуле:

 

Модул 1: Јеврејске заједнице у Европи

Део A: Јевреји у Пољској, Јевреји у Србији/Јевреји у Хамбургу-Немачка/Јевреји у Дрездену-Немачка/Јевреји у Грчкој (кратка верзија)

Део Б: Историја и култура јеврејске заједнице у Грчкој/Немачкој/Пољској/ и Србији (дужа верзија)

Модул 2: Коришћење усмених сведочанстава у образовању о антисемитизму и Холокаусту

Модул 3: Разумевање савременог антисемитизма

Део A: Савремени антисемитизам у Немачкој/Пољској/Србији/Грчкој (кратка верзија)

Део Б: Антисемитизам у Грчкој, западној Немачкој, Пољској, и Србији (дужа верзија)

Модул 4: Антисемитизам: Лекција за данас

Модул 5: Јевреји у Европи под нацистичком окупацијом

Део A: Европски градови током Холокауста (Хамбург/Дрезден/Атина/Краков)

Део Б: Јевреји у Немачкој (1933-1945)/Јевреји у Грчкој, 1941-1944 / Јевреји у Пољској, 1939-1945 / Јевреји у Србији, 1941-1944

Модул 6: Настава о антисемитизму кроз уметност, Радионица

cc© 2022. This work is licensed under a CC NC SA 4.0 license.