Takmičenje mladih

Nastavnici koji će proći kroz HANNAH trening postaviće pred učenike zadatak da pogledaju relevantne filmove u njihovim zemljama i istraže baze podataka zasnovane na usmenim istorijama, HANNAH Digitalnom repozitorijumu, edukativnoj grafičkoj noveli i dokumentarnom filmu. Zatim ćemo ih pozvati (kroz digitalni Otvoreni poziv) da kreiraju video pešačke ture, Power Point prezentacije, grafičke novele ili intervjue. Učesnici će o rezultatima biti obavešteni do jeseni 2022. Najbolji projekti biće nagrađeni na ceremonijama u njihovim zemljama i biće zajednički predstavljeni na završnoj konferenciji HANNAH projekta koja će biti održana u novembru 2022. u Atini