Циљеви

Циљеви пројекта ХАНА су:

 

  • да промовише јеврејски живот и допринесе бољем разумевању јеврејских традиција, историје и удео јеврејског народа у Европи пре и после Холокауста, са фокусом на локални контекст Дрездена, Хамбурга, Атине, Солуна, Новог Сада и Кракова, кроз спроведена истраживања

 

  • да негује знање и образовање о Холокаусту кроз програме за наставнике, библиотекаре, архивисте и младе и да развија нове облике сећања у светлу све мањег знања о Холокаусту

 

Очекивани резултати пројекта ХАНА су:

 

  • повећани капацитети, знање, вештине и компетенције заинтересованих страна и релевантних професионалаца за борбу против антисемитизма, кроз обуку за изградњу капацитета и ојачану сарадњу више агенција;

 

  • повећано знање и свест о антисемитизму међу општом популацијом, а посебно наставницима, библиотекарима, архивистима, младима и креаторима политика

 

  • боље разумевање јеврејских традиција, историје и доприноса јеврејског народа у Дрездену, Хамбургу, Атини, Солуну, Новом Саду и Кракову, пре и после Холокауста

 

  • повећано знање и унапређено сећање на Холокауст

cc© 2022. This work is licensed under a CC NC SA 4.0 license.