general-image

Trzecie Seminarium Hannah Project w Polsce

W dniach 3-4 sierpnia w Żydowskim Muzeum Galicja odbyło się trzecie seminarium w ramach projektu Hannah, zorganizowane jako część szerszego programu “Kontekst nauczania o Holokauście”. W czasie zajęć w których wzięło udział 20 nauczycieli i edukatorów z całej Polski, uczestnicy mogli zapoznać się z tematami historii i Zagłady społeczności żydowskich z Serbii, Niemiec, Grecji oraz Polski, pracować na świadectwach ustnych z 4 krajów, jak również dyskutować nad różnymi przejawami antysemityzmu.

W ankietach ewaluacyjnych uczestnicy wyrazili aprobatę i zadowolenie z programu seminarium i jego treści.

“Całość treści przedstawionych w trakcie seminarium jest istotna, natomiast najbardziej przydatne będą kwestie odnoszące się do upamiętnienia Zagłady w sztuce – praca choćby z pomnikiem z Nowego Sadu… Część ta pokazała kontekst miejsca i to, że Zagłada mogła mieć miejsce w różnych miejscach na świecie i dotknąć każdego…”

“Niezwykle wartościowe dla mnie dwa wykłady: ‘Następstwa Holokaustu’, ‘Negacja Holokaustu i jej konsekwencje’. Uświadamiają mi, jak ważna jest współcześnie edukacja młodych ludzi dot. Holokaustu.”

“Zdobyłam umiejętność analizy elementów sztuki (np.pomników) będących artystycznym wyrazem pamięci, analizy narracji świadków, przypomniałam sobie aspekty kultury żydowskiej.”

“Przede wszystkim otrzymałam mnóstwo materiałów (książek, broszur itp.), które mogę wykorzystać na lekcjach. Zajęcia zainspirowały mnie również do pochylenia się nad sztuką/rzeźbą i jej znaczeniem dla upamiętnienia ofiar. Ponadto, uzyskałam dodatkową wiedzę, która pozwoli mi odpierać argumenty negacjonistów Holokaustu.”