Materiały edukacyjne

Materiały szkoleniowe HANNAH obejmują prezentacje PowerPoint i arkusze ćwiczeń zawarte w programie edukacyjnym HANNAH.  Są one dostępne w języku angielskim, niemieckim, greckim, polskim i serbskim. Zostały udostępnione w celu wsparcia edukatorów i nauczycieli szkolnych w prowadzeniu lekcji i innych zajęć na podane poniżej tematy.

 

Prezentacje PowerPoint obejmują następujące moduły i części modułów:

 

Moduł 1: Społeczności żydowskie w Europie

Część A: Żydzi w Polsce / Żydzi w Serbii / Żydzi w Hamburgu-Niemcy / Żydzi w Dreźnie-Niemcy / Żydzi w Grecji (wersja skrócona)

Część B: Historia i tradycje społeczności żydowskich w Grecji/Niemczech/Polsce/Serbii (wersja dłuższa)

Moduł 2: Wykorzystanie świadectw ustnych w nauczaniu o antysemityzmie i Zagładzie w Europie

Moduł 3: Aspekty współczesnego antysemityzmu

Część A: Nowoczesny i współczesny antysemityzm w Niemczech/Polsce/Serbii/Grecji (wersja skrócona)

Część B: Antysemityzm w Grecji, Niemczech Zachodnich, NRD, Polsce i Serbii (wersja dłuższa)

Moduł 4: Antysemityzm: lekcje dla współczesności

Moduł 5: Żydzi w okupowanej Europie

Część A: Europejskie miasta w czasach Zagłady (Hamburg/Drezno/Ateny/Kraków)

Część B: Żydzi w Niemczech 1933-1945 / Żydzi w Grecji 1941-1944 / Żydzi w Polsce 1939-1945 / Żydzi w Serbii 1941-1944

Moduł 6: Nauczanie o antysemityzmie i Holokauście poprzez sztukę

 

Postępuj zgodnie z instrukcjami w zakładce “Program edukacyjny“, aby właściwie korzystać z materiałów szkoleniowych

cc© 2022. This work is licensed under a CC NC SA 4.0 license.