general-image

Two exhibitions on the life of the Greek Jews before the Shoah

U okviru HANNA projekta koji, između ostalog, ima za cilj da promoviše jevrejski život i doprinese boljem razumevanju jevrejske tradicije, istorije i doprinosa jevrejskog naroda u Evropi pre Holokausta, Jevrejski muzej Grčke predstavlja dve veoma važne izložbe sa fotografskim i audiovizuelnim sadržajima koji se odnose na život grčkih Jevreja pre Holokausta. To su izložbe „Slike grčkih Jevreja“ i „Jevrejska naselja Grčke“. Obe izložbe su prvobitno predstavljene u privremenom izložbenom prostoru JMG, a kasnije su digitalizovane i sada su dostupne javnosti.

Istraživanje izložbe „Jevrejska naselja Grčke“ trajalo je četiri godine. Kroz fotografije koje su izložene na ovoj izložbi, Jevrejski muzej Grčke pokušava da predstavi nekoliko aspekata života u jevrejskim naseljima Grčke, uglavnom pre rata. Posetilac je pozvan da učestvuje u poznatim, vanvremenskim i univerzalnim pričama, i da opazi živu, iako delimično nužnu, sliku načina života bogatog tradicijom i ljudskim odnosima, jednog sveta koji je rat zauvek uništio.

Izložbom „Slike grčkih Jevreja“, JMG je omogućio pristup svojoj Fotografskoj arhivi koja sadrži veliki broj fotografija koje pokrivaju svaki aspekt jevrejske kulture u Grčkoj. Građu u arhivi Muzeja čine originalne crno-bele fotografije i štampane kopije, kao i otisci u boji i dijapozitivi. Sav ovaj materijal je razvrstan u otprilike stotinu tema radi lakšeg pristupa i arhiviranja. Tematika fotografija je veoma bogata i pokriva većinu aspekata života Jevreja u Grčkoj od kraja 19. veka do danas.