Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα HANNAH έχει ως στόχο να ενημερώσει, να εκπαιδεύσει και να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη μακρά ιστορία των εβραϊκών κοινοτήτων στην Ελλάδα, τη Σερβία, τη Γερμανία και την Πολωνία, τις διαφορετικές τύχες τους κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και του Ολοκαυτώματος, καθώς και την περίοδο αποκατάστασης που ακολούθησε μέχρι σήμερα. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της γνώσης σχετικά με την εβραϊκή ιστορία της Ευρώπης και η ενεργός ανάμνηση του Ολοκαυτώματος. Τα διδάγματα από το Ολοκαύτωμα χρησιμοποιούνται για να συζητηθούν ο ρατσισμός και ο αντισημιτισμός τότε και τώρα, προκειμένου να εμπνεύσουν την ενεργό και δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και να ενθαρρύνουν τις αξίες της κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας σε όλους τους συμμετέχοντες.

cc© 2022. This work is licensed under a CC NC SA 4.0 license.