Διαγωνισμός Νέων

Νέοι και μαθητές θα κληθούν από τους εκπαιδευμένους του HANNAH να παρακολουθήσουν σχετικές ταινίες που διαδραματίζονται στις χώρες τους και να εξερευνήσουν τις βάσεις δεδομένων που βασίζονται σε προφορικές ιστορίες, καθώς και το ψηφιακό υλικό του έργου HANNAH, δηλαδή το γραφικό μυθιστόρημα και το ντοκιμαντέρ HANNAH. Στη συνέχεια, όλοι οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δημιουργήσουν βιντεοσκοπημένες περιηγήσεις, παρουσιάσεις PowerPoint, γραφικό μυθιστόρημα ή μια συνέντευξη προφορικής ιστορίας. Τα καλύτερα έργα θα βραβευθούν σε αντίστοιχες τελετές στις χώρες τους και θα παρουσιαστούν συλλογικά στο Τελικό Συνέδριο του HANNAH τον Νοέμβριο του 2022 στην Αθήνα.