Εκπαιδευτικά Σεμινάρια του Προγράμματος HANNAH

Προκειμένου να επιτύχει άμεσο αντίκτυπο σε εκπαιδευτικούς και άλλους αρμόδιους για θέματα εκπαίδευσης το πρόγραμμα HANNAH περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα κατάρτισης που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, βιβλιοθηκονόμους και αρχειονόμους. Θα πραγματοποιηθούν 16 σεμινάρια -4 σε κάθε μια από τις χώρες/εταίρους του προγράμματος. Σε κάθε σεμινάριο συμμετέχουν 25 ενδιαφερόμενες και ενδιαφερόμενοι που εκπαιδεύονται δια ζώσης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε από όλους τους εταίρους του προγράμματος HANNAH υπό τον συντονισμό του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδας. Στόχος του είναι η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη μακρά ιστορία των εβραϊκών κοινοτήτων στη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Σερβία και την Πολωνία, τις διαφορετικές τύχες τους όχι μόνο κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και του Ολοκαυτώματος αλλά και μεταπολεμικά, μέχρι σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται όχι μόνο η γνώση αλλά και η μνήμη. Τα διδάγματα του Ολοκαυτώματος χρησιμοποιούνται για να συζητηθεί ο ρατσισμός και ο αντισημιτισμός τότε και σήμερα, να εμπνευστούν οι ενεργητικοί και δημοκρατικοί πολίτες και να ενισχυθούν οι αξίες της κοινωνικής ισότητας, της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για πληροφορίες σχετικά με τα επερχόμενα και τα προηγούμενα σεμινάρια, παρακαλούμε ακολουθήστε την ιστοσελίδα του έργου HANNAH Facebook page.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στοχεύουμε στην επέκταση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού σχετικά με τον αντισημιτισμό και, ειδικότερα, των εκπαιδευτικών, των βιβλιοθηκονόμων, των αρχειονόμων, των νέων και των φορέων χάραξης πολιτικής. Με αυτό το πρόγραμμα επιδιώκουμε μια καλύτερη κατανόηση της εβραϊκής ιστορίας γενικά και, πιο συγκεκριμένα, της ιστορίας των Εβραίων στη Δρέσδη, το Αμβούργο, την Αθήνα, το Νόβι Σαντ και την Κρακοβία πριν και μετά το Ολοκαύτωμα. Στόχος μας είναι να αποτρέψουμε τη διαρκή διάδοση αντισημιτικών μύθων.

Επιμορφωτικό σεμινάριο HANNAH, 5 και 6 Μαΐου 2022

Το τέταρτο επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργάνωσε το ΕΜΕ έλαβε χώρα [...]

Επιμορφωτικό σεμινάριο HANNAH, 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2022

Το τρίτο επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργάνωσε το ΕΜΕ έλαβε χώρα [...]

Ιωνικό κέντρο, 4-5 Νοεμβρίου 2021

Το δεύτερο επιμορφωτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του έργου HANNAH έλαβε [...]

Ιωνικό κέντρο, 21-22 Οκτωβρίου 2021

Το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του έργου HANNAH έλαβε [...]

cc© 2022. This work is licensed under a CC NC SA 4.0 license.