Ντοκιμαντέρ

Το πρόγραμμα θα παραδώσει ένα ντοκιμαντέρ που θα δώσει μια σύντομη επισκόπηση της Ιστορίας του εβραϊκού πληθυσμού στις πόλεις όπου εδρεύουν οι εταίροι. Το ντοκιμαντέρ θα παρέχει πληροφορίες για τον αντισημιτισμό στο παρελθόν και το παρόν σε κάθε συμμετέχουσα χώρα και παρουσιάζοντας βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους και εργαλεία που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς και τους δασκάλους να ευαισθητοποιήσουν τους νέους σχετικά με τον αντισημιτισμό και να τους υποστηρίξουν να αναλάβουν δράση εναντίον του.