Ντοκιμαντέρ

Το πρόγραμμα παραδίδει ένα ντοκιμαντέρ που θα δώσει μια σύντομη επισκόπηση της Ιστορίας του εβραϊκού πληθυσμού στις πόλεις όπου εδρεύουν οι εταίροι. Το ντοκιμαντέρ θα παρέχει πληροφορίες για τον αντισημιτισμό στο παρελθόν και το παρόν σε κάθε συμμετέχουσα χώρα. Επίσης, θα προτείνει βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους όπως και εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και τους δασκάλους να ευαισθητοποιήσουν τις νέες και τους νέους σχετικά με τον αντισημιτισμό και να τους ενθαρρύνουν να αναλάβουν δράση εναντίον του.