Program edukacyjny

Program edukacyjny HANNAH to przewodnik opracowany na potrzeby nauczycieli i edukatorów, pokazujący, jak korzystać z materiałów szkoleniowych HANNAH podczas lekcji i innych zajęć. Zajęcia edukacyjne w oparciu o materiały HANNAH mają na celu informowanie, edukowanie i podnoszenie świadomości na temat długiej historii społeczności żydowskich w Grecji, Serbii, Niemczech i Polsce, ich losów w czasie II wojny światowej i Zagłady, a także trwającego do dziś okresu odbudowy i odrodzenia. Główną ideą jest pogłębianie wiedzy o żydowskiej historii Europy i aktywne upamiętnianie Zagłady. Lekcje, które czerpiemy z doświadczeń Holokaustu, są wykorzystywane do omawiania dawnego i współczesnego rasizmu i antysemityzmu oraz do inspirowania aktywnego i demokratycznego obywatelstwa, a także promowania równości i sprawiedliwości społecznej, praw człowieka i godności.

cc© 2022. This work is licensed under a CC NC SA 4.0 license.