Στόχοι

Οι στόχοι του προγράμματος HANNAH είναι:

 

  • να προωθήσει την εβραϊκή ζωή και να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της εβραϊκής παράδοσης, της ιστορίας και της συμβολής των Εβραίων στην Ευρώπη πριν και μετά το Ολοκαύτωμα, με ιδιαίτερη έμφαση στις τοπικές και συγκυριακές ανάγκες της Δρέσδης, του Αμβούργου, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Νόβι Σαντ και της Κρακοβίας, καθώς και στην ίδια την έρευνα

 

  • να ενισχύσει τη γνώση και την εκπαίδευση αναφορικά με το Ολοκαύτωμα για εκπαιδευτικούς, βιβλιοθηκονόμους, αρχειονόμους και νέους, και παράλληλα να συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων μορφών μνήμης υπό το πρίσμα της φθίνουσας γνώσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με το Ολοκαύτωμα.

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

 

  • αύξηση της ικανότητας, της γνώσης και των δεξιοτήτων των ενδιαφερομένων φορέων και των σχετικών επαγγελματιών για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, μέσω της κατάρτισης και της ενίσχυσης συνεργασίας ανάμεσα σε διαφορετικούς φορείς

 

  • αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τον αντισημιτισμό μεταξύ του γενικού πληθυσμού και ιδίως των εκπαιδευτικών, των βιβλιοθηκονόμων, των αρχειονόμων, των νέων και των φορέων χάραξης πολιτικής

 

  • καλύτερη κατανόηση των εβραϊκών παραδόσεων, της ιστορίας και της συμβολής των Εβραίων στη Δρέσδη, το Αμβούργο, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Νόβι Σαντ και την Κρακοβία, πριν και μετά το Ολοκαύτωμα.

 

  • αυξημένη γνώση και ενισχυμένη μνήμη του Ολοκαυτώματος

cc© 2022. This work is licensed under a CC NC SA 4.0 license.