SEMINARIA EDUKACYJNE HANNAH

Aby bezpośrednio dotrzeć do edukatorów i multiplikatorów, Projekt HANNAH obejmuje programy edukacyjne dla nauczycieli i nauczycielek szkolnych, bibliotekarek i bibliotekarzy oraz archiwistów i archiwistek. Podczas każdego z 16 stacjonarnych seminariów – po 4 w jednym kraju partnerskim – przeszkolonych zostanie 25 osób.

Spójny program szkoleń został przygotowany we współpracy organizacji partnerskich konsorcjum HANNAH pod kierownictwem Muzeum Żydowskiego w Grecji (JMG). Jego głównym celem jest informowanie, edukowanie i zwiększanie świadomości na temat długiej i zróżnicowanej historii Żydów w Niemczech, Grecji, Serbii i Polsce, ich losów w czasie II wojny światowej i Holokaustu oraz odbudowy życia żydowskiego w latach powojennych. Tematyka Holokaustu stanowi także punkt wyjścia dla szerszej dyskusji na temat rasizmu i antysemityzmu w przeszłości i obecnie, szczególnie istotnej w kontekście budowania aktywnych, demokratycznych postaw, obywatelskości oraz promowania wartości równości społecznej, sprawiedliwości i praw człowieka.

Aktualne informacje o nadchodzących seminariach i o zrealizowanych już szkoleniach znajdują się na stronie Projektu HANNAH na Facebooku.

Konferencja:

Celem konferencji, która odbyła się w Żydowskim Muzeum Galicja w [...]

Trzecie Seminarium Hannah Project w Polsce

W dniach 3-4 sierpnia w Żydowskim Muzeum Galicja odbyło się [...]

Drugie seminarium Hannah Project w Polsce. Wrocław 9-10 kwietnia 2022

Drugie seminarium Hannah Project w Polsce odbyło się we Wrocławiu [...]

20-21 listopada 2021, seminarium stacjonarne w Żydowskim Muzeum Galicja

Pierwsze seminarium w ramach Projektu HANNAH w Polsce odbyło się [...]