Film dokumentalny

Film dokumentalny zrealizowany w ramach projektu “HANNAH - Challenging and Debunking Antisemitic Myths” zabiera widzów w niezwykłą podróż, prezentując historię, kulturę i współczesne życie społeczności żydowskich w 5 europejskich miastach: Atenach w Grecji, Dreźnie i Hamburgu w Niemczech, Krakowie w Polsce i Nowym Sadzie w Serbii. Film dokumentalny składa się z 5 odcinków, z których każdy jest poświęcony jednemu miastu. W każdej części omawiane są także problemy związane ze współczesnym antysemityzmem i różne podejścia do jego zwalczania w poszczególnych miastach.

Odcinek o Dreźnie

Odcinek o Dreźnie jest częścią filmu dokumentalnego realizowanego w ramach projektu „HANNAH – Challenging and Debunking Antisemitic Myths”, który koncentruje się na historii, kulturze i życiu społeczności żydowskich, zjawisku antysemityzmu oraz różnych podejściach do jego zwalczania w pięciu europejskich miastach: Atenach, Dreźnie, Hamburgu, Krakowie i Nowym Sadzie. Odcinek ten daje widzom możliwość odbycia krótkiej podróży poprzez historię społeczności żydowskiej Drezna z historykiem Danielem Ristau. Druga część dokumentu poświęcona jest kulturze, życiu religijnemu i wydarzeniom z udziałem społeczności żydowskiej w Dreźnie, a także aktualnym wyzwaniom, przed którymi stoi dziś tamtejsza gmina żydowska. Wreszcie, zjawisko antysemityzmu w Dreźnie i całej Saksonii analizuje dr Thomas Feist, natomiast różne strategie i praktyki w zakresie zwalczania antysemityzmu przedstawiają przedstawiciele organizacji pozarządowych, Urzędu Miasta Drezna, Gminy Żydowskiej i Landu Saksonii.

Odcinek o Hamburgu

Odcinek o Hamburgu jest częścią cyklu dokumentalnego powstającego w ramach projektu „HANNAH – Challenging and Debunking Antisemitic Myths”, który koncentruje się na historii, kulturze i życiu Żydów, a także na zjawisku antysemityzmu i różnych podejściach do jego zwalczania w pięciu europejskich miastach : Ateny (Grecja), Drezno (Niemcy), Hamburg (Niemcy), Kraków (Polska) i Nowy Sad (Serbia). Poprzez wywiady z historykami, członkami społeczności żydowskiej i przedstawicielami lokalnej społeczności, takimi jak rabin Bistritzky, Stefan Hensel, Carmen Bisotti i inni, odcinek o Hamburgu daje przegląd historii Żydów od początków ich osadnictwa w Hamburgu do dnia dzisiejszego. Prezentuje także współczesne życie Żydów w Hamburgu oraz przejawy antysemityzmu, wraz z lokalnymi strategiami i polityką na rzecz zwalczania antysemityzmu: projektami społeczeństwa obywatelskiego, programami wymiany i działaniami uświadamiającymi.

Odcinek o Atenach

Odcinek o Atenach jest częścią serii dokumentalnej powstającej w ramach projektu „HANNAH – Challenging and Debunking Antisemitic Myths”, który skupia się na historii, kulturze i życiu Żydów, zjawisku antysemityzmu i różnych podejściach do jego zwalczania w pięciu europejskich miastach: Atenach, Dreźnie, Hamburgu, Krakowie i Nowym Sadzie. Odcinek ten daje widzom możliwość odbycia krótkiej podróży przez historię ateńskiej społeczności żydowskiej, opisaną przez jej przedstawicieli, w szczególności przewodniczącego ateńskiej gminy żydowskiej Alvertosa Taraboulousa i dyrektora Taly Mair. Rabin Aten Gabriel Negrin i dyrektor Muzeum Żydowskiego Grecji Zanet Battinou krótko omawiają historyczne aspekty życia żydowskiego w Atenach oraz rolę Muzeum w umacnianiu życia żydowskiego w Grecji i zwalczaniu antysemityzmu. Druga część dokumentu poświęcona jest kulturze, życiu religijnemu, ale także upamiętnieniu i traumie Holokaustu. Tematy te były również omawiane ze znaną współczesną artystką Artemis Alcalay. Dr Alexandra Patrikiou z Muzeum Żydowskiego przedstawia pokrótce historię antysemityzmu w Grecji, a także odwołuje się do obecnych wyzwań związanych z antysemityzmem, przed którymi stoi greckie społeczeństwo. Odcinek zamyka studentka opery i teatru, Annita Soussi, z pięknym wykonaniem “Adio Kerida”, tradycyjnej pieśni w języku ladino.

Odcinek o Krakowie

Odcinek o Krakowie jest częścią cyklu dokumentalnego powstałego w ramach projektu „HANNAH – Challenging and Debunking Antisemitic Myths”, który skupia się na historii, kulturze i współczesnym życiu społeczności żydowskich, zjawisku antysemityzmu i różnych podejściach do jego zwalczania w pięciu europejskich miastach: Atenach, Dreźnie, Hamburgu, Krakowie i Nowym Sadzie. Odcinek ten daje widzom możliwość odbycia krótkiej podróży śladami społeczności żydowskiej w Krakowie, o których opowiada Bartosz Wencel, lokalny przewodnik i historyk. Serhii Czupryna i Mateusz Lagosz, członkowie Centrum Społeczności Żydowskiej (JCC Kraków), opowiadają o społeczności żydowskiej w Krakowie i swoim zaangażowaniu, o współczesnym życiu żydowskim w tym mieście oraz o żydowskiej grupie artystycznej FestivALT, która przyczynia się do dyskusji o żydowskiej przeszłości i teraźniejszości w Krakowie. Michael Rubenfeld, współzałożyciel FestivALT, opowiada o swoich projektach zmierzających do podnoszenia świadomości na temat antysemityzmu i stereotypów wobec Żydów. Anna Wencel, edukatorka w Żydowskim Muzeum Galicja, wyjaśnia rolę Muzeum w kwestionowaniu błędnych wyobrażeń dotyczących żydowskiej przeszłości i o programach edukacyjnych Muzeum, których celem jest poszerzanie wiedzy na temat żydowskiej historii, antysemityzmu i Holokaustu.

Episode about Novi Sad

Odcinek o Novym Sadzie jest częścią cyklu dokumentalnego powstałego w ramach projektu „HANNAH – Challenging and Debunking Antisemitic Myths”, który skupia się na historii, kulturze i współczesnym życiu społeczności żydowskich, zjawisku antysemityzmu i różnych podejściach do jego zwalczania w pięciu europejskich miastach: Atenach, Dreźnie, Hamburgu, Krakowie i Nowym Sadzie. Odcinek ten daje widzom możliwość zapoznania się z historią społeczności żydowskiej Nowego Sadu, o której opowiadają: dyrektor Archiwum Historyczne Miasta Nowy Sad, Petar Djurdjev, prezydent gminy żydowskiej Mirko Štark oraz historyczka i członkini gminy żydowskiej, Olga Adraši. Druga część dokumentu stanowi fragment poświęcony pracy Fundacji Terraforming nad promowaniem kultury pamięci, edukacją o Holokauście i podnoszeniem świadomości na temat antysemityzmu w Serbii. Zjawisko antysemityzmu w Nowym Sadzie i regionie Vojvodina zostało omówione przez Miško Stanišića, dyrektora Fundacji Terraforming, oraz historyczkę Olga Adraši. Ostatnia część odcinka nawiązuje do obecnego życia społeczności żydowskiej w Nowym Sadzie, która jest bardzo aktywna, przedstawia ich tradycje i obyczaje, które starają się zachować, angażując młodych ludzi w różne programy i zajęcia kulturalne. Odcinek zamyka występ Chóru gminy żydowskiej śpiewając pieśń „Tradycja” z musicalu „Skrzypek na dachu". 

cc© 2022. This work is licensed under a CC NC SA 4.0 license.