Film dokumentalny

W ramach projektu powstanie film dokumentalny, który będzie zawierał krótki przegląd historii ludności żydowskiej w miastach, w których znajdują się partnerzy projektu, dostarczając informacji na temat antysemityzmu w przeszłości i obecnie w każdym z krajów uczestniczących w projekcie oraz pokazując najlepsze praktyki i innowacyjne metody i narzędzia szkoleniowe, które pomagają edukatorom i nauczycielom podnosić świadomość młodych ludzi na temat antysemityzmu i wspierać młodzież w podejmowaniu działań przeciwko niemu.