Założenia programowe

Poprzez utworzenie wielonarodowej międzynarodowej platformy przeciwko antysemityzmowi - HANNAH chcemy podnieść świadomość w zakresie walki z dyskryminacją; stworzyć lepsze zrozumienie żydowskich tradycji i historii, nieocenionego wkładu w życie żydowskie poza granicami lokalnych społeczności i w całej Europie.