Założenia programowe

Tworząc międzynarodową sieć HANNAH przeciwko antysemityzmowi, dążymy do podniesienia świadomości i zwalczania wszelkich form dyskryminacji, do lepszego zrozumienia tradycji i historii żydowskiej, a także bezcennego wkładu społeczności żydowskich w całej Europie, ponad lokalnymi granicami. Centropa we współpracy ze wszystkimi partnerami projektu HANNAH przygotowała zalecenia dotyczące polityki, w celu zapewnienia decydentom i edukatorom konkretnych wskazówek dotyczących zwalczania antysemityzmu poprzez edukację. Zalecenia opracowane w ramach projektu HANNAH obejmują dotychczasowe doświadczenia i przykłady najlepszych praktyk, którymi chcą się podzielić partnerzy projektu HANNAH, jak również efekty obserwacji poczynionych przez partnerów podczas pracy nad poszczególnymi rezultatami projektu HANNAH.

cc© 2022. This work is licensed under a CC NC SA 4.0 license.