general-image

HANNAH MOOC

Drodzy Państwo,

Po niemal rocznej pracy nad stworzeniem otwartego kursu online, mamy przyjemność oficjalnie zaprezentować HANNAH Massive Open Online Course – MOOC - HANNAH MOOC!
(https://vle.hannah-project.eu/)

Poprzez ten darmowy kurs online, partnerzy realizujący Projekt HANNAH pragną zaprezentować wielowątkową historię i bogatą kulturę społeczności żydowskich Niemiec, Grecji, Polski I Serbii. Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

  • Historia i życie społeczności żydowskich w sercu Europy (Polska I Niemcy) i na jej obrzeżach (Serbia i Grecja)
  • Postrzeganie żydowskiej tożsamości w świetle ustnych świadectw ocalałych z Holokaustu I drugiego pokolenia
  • Różne odmiany antysemickiego dyskursu
  • Różnorodność przejawów antysemityzmu
  • Sposoby obalania antysemickich mitów
  • Przebieg Zagłady w jej epicentrum (Niemcy i Polska) i na peryferiach (Grecja i Serbia)
  • Wykorzystanie języka symbolicznego w zwalczaniu antysemityzmu

Interaktywna i elastyczna struktura kursu pozwala na uczenie się we własnym tempie i poznanie szeregu interesujących źródeł pochodzących z Niemiec, Grecji, Polski i Serbii.

Muzeum Żydowskie Grecji (Jewish Museum Greece) w Atenach (Grecja), Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie (Polska), Centropa w Hamburgu (Niemcy), Terraforming w Nowym Sadzie (Serbia) oraz Jugend- & Kulturprojekt e.V. w Dreźnie (Niemcy) połączyły siły, by zbadać zagadnienia związane z życiem społeczności żydowskich oraz współczesnym antysemityzmem w Europie. Partnerzy starają się odpowiedzieć m.in. na pytania o to, jak powstały i rozwijały się społeczności żydowskie w różnych częściach Europy, jakie antysemickie przekonania tam funkcjonują, jak antysemityzm manifestował się w różnych krajach europejskich, jaki jest związek pomiędzy antysemityzmem a Holokaustem i jak możemy antysemityzm zwalczać.

Utworzyliśmy na Facebooku grupę HANNAH, aby tam dzielić się doświadczeniami i dyskutować na tematy ujęte w kursie HANNAH MOOC
https://www.facebook.com/groups/hannah.eu

Aby uzyskać aktualne informacje o Projekcie Hannah, warto odwiedzać stronę internetową projektu: https://hannah-project.eu/
a także stronę na Facebooku: https://www.facebook.com/HANNAH.REC.eu.project