Witamy w Projekcie HANNAH: Kwestionowanie i demaskowanie antysemickich mitów

Projekt HANNAH jest współfinansowany przez program Prawa, Równość i Obywatelstwo UE i ma na celu informowanie i edukowanie na temat długiej historii społeczności żydowskich w Niemczech, Grecji, Serbii i Polsce. W ramach projektu podejmowane są działania na rzecz poszerzania wiedzy i umacniania pamięci oraz zwiększania świadomości na temat antysemityzmu, poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli szkolnych, bibliotekarzy i archiwistów, zwiększanie poziomu wiedzy młodych ludzi, a także informowanie polityków.

Oral History

Pic-1

Film dokumentalny

Pic-2

Powieść graficzna

Pic-3

Nowości & wydarzenia

Seminarium organizowane przez Żydowskie Muzeum Galicja “Społeczności żydowskie w Grecji, Niemczech, Serbii i Polsce. Zwalczanie antysemickich mitów i uprzedzeń w Europie”

 

Seminar: “Contemporary Antisemitism and Holocaust Education”

 

Seminar for Teachers of the Jewish Museum of Greece: “Debunking Antisemitic Myths in Europe: The Jewish Communities in Greece, Germany, Poland, Serbia”

 

HANNAH Koordynacja I partnerzy

jugend-logo
centropa
sm-new
readlab11
terra
galicia