Konkurs dla młodzieży

Młodzież i uczniowie zostaną poproszeni przez swoich przeszkolonych w ramach projektu HANNAH nauczycieli o obejrzenie istotnych filmów, których akcja rozgrywa się w ich krajach, oraz o zbadanie baz danych opartych na historiach mówionych, a także Cyfrowego Repozytorium HANNAH, Edukacyjnej Powieści Graficznej HANNAH i Dokumentu HANNAH w trakcie ich produkcji. Następnie zachęcimy ich do udziału w wyzwaniu (za pomocą cyfrowego otwartego zaproszenia) do stworzenia spacerów wideo, prezentacji PowerPoint, powieści graficznych lub profili wywiadów historii mówionej. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani jesienią 2022 roku. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone podczas ceremonii w swoich krajach i zaprezentowane podczas finałowej konferencji HANNAH w listopadzie 2022 roku w Atenach.