O projekcie

HANNAH: Challenging and Debunking Antisemitic Myths skupia się na promocji historii Żydów, wzmocnieniu pamięci o Shoah i walce z antysemityzmem poprzez budowanie potencjału, szkolenia, podnoszenie świadomości i wkład w kształtowanie decyzji politycznych.

 

HANNAH ma przynieść poszerzenie wiedzy, nowe formy upamiętniania i zwiększenie świadomości w zakresie antysemityzmu, opracowanie innowacyjnych narzędzi przeciwko niemu oraz przyczynić się do jego zwalczania poprzez budowanie potencjału, podnoszenie świadomości i kształtowanie działań politycznych.

 

HANNAH zrzesza 6 partnerów z Niemiec, Polski, Grecji i Serbii. HANNAH jest współfinansowany przez Rights, Equality, Citizenship Program Unii Europejskiej (numer umowy 963769-REC-RRAC-RACI-AG-2020) przez okres dwóch lat (od 01/12/2020 do 30/11/2022).