O projekcie

Projekt HANNAH: Kwestionowanie i demaskowanie antysemickich mitów (HANNAH: Challenging and Debunking Antisemitic Myths) skupia się na prezentowaniu historii Żydów, na umacnianiu pamięci o Szoa i na walce z antysemityzmem poprzez budowanie potencjału, programy szkoleniowe, podnoszenie świadomości społeczeństw i wkład w kształtowanie decyzji politycznych.

 

Projekt HANNAH ma przyczynić się do podnoszenia poziomu wiedzy, tworzenia nowych form upamiętniania i zwiększania świadomości w zakresie antysemityzmu, a także opracowania innowacyjnych narzędzi zwalczania antysemityzmu poprzez budowanie potencjału, podnoszenie świadomości i kształtowanie działań politycznych.

 

HANNAH zrzesza sześć organizacji partnerskich z Niemiec, Polski, Grecji i Serbii. Projekt HANNAH jest współfinansowany w ramach programu „Prawa, Równość i Obywatelstwo” (Rights, Equality, Citizenship) Unii Europejskiej (numer umowy 963769-REC-RRAC-RACI-AG-2020) przez okres dwóch lat (od 01/12/2020 do 30/11/2022).

cc© 2022. This work is licensed under a CC NC SA 4.0 license.