Cyfrowe Repozytorium Antysemickich Narracji

To cyfrowe Repozytorium stanowi zbiór wybranych przykładów antysemickich narracji, stworzony do celów edukacyjnych w ramach Projektu HANNAH. Partnerzy z Niemiec, Grecji, Serbii i Polski zidentyfikowali następujące kategorie i mieszczące się w nich przykłady antysemickich narracji: Dawne antyżydowskie mity i uprzedzenia; Prawicowy ekstremizm; Ekstremizm islamski; Antysemityzm a Izrael; Negacja i zakłamywanie Holokaustu; Antysemityzm w mediach tradycyjnych i cyfrowych; Współczesne teorie spiskowe; Wizualne wyrazy antysemityzmu; Specyfika antysemityzmu w danym kraju.

Trzeba jednak zaznaczyć, że to Repozytorium nie obejmuje wszystkich możliwych antysemickich narracji. Są to jedynie wybrane przykłady tego, jak antysemityzm objawia się dzisiaj w różnych europejskich społeczeństwach, pomimo odmiennych kontekstów historycznych i społecznych. Niektóre antysemickie przekonania są zbliżone, inne bardziej lokalne i specyficzne dla danego kraju.

Repozytorium w obecnej formie stanowi uzupełnienie innych narzędzi edukacyjnych HANNAH. Zachęca użytkowników do zastanowienia się nad konkretnymi odpowiedziami wobec różnych przykładów antysemickich narracji, proponując szereg możliwych reakcji. Użytkownicy powinni skupić się na lokalnej rzeczywistości i pomyśleć o potencjalnych reakcjach pozwalających demaskować i obalać różne przejawy antysemityzmu.

Wybrane przykłady:

ZRÓWNANIE BOMBARDOWAŃ NIEMIECKICH MIAST Z HOLOKAUSTEM

Kategorie: Specyfika antysemityzmu w Twoim kraju
Tagi: (Skrajna prawica - neonazizm), (Wypaczanie i negowanie Holokaustu), (Nacjonalizm - Populizm),

800px-Boeing_B-17G_2_BG_dropping_bombs

Niemiecka partia prawicowa NPD i inne organizacje prawicowe mówią o bombardowaniu Drezna i innych niemieckich miast podczas II wojny światowej jako o "Bombenholocaust", czyli Holokauście przez bomby. Ma to na celu zrównanie tych bombardowań z Szoa, aby pomniejszyć wyjątkowość tej zbrodni przeciwko ludzkości i rozgrzeszyć jej sprawców.

Dowiedz się więcej

„Lobby promujące Holokaust”

Kategorie: Negacja i zakłamywanie Holokaustu
Tagi: (Wypaczanie i negowanie Holokaustu),

5. Holocaust Denial

Zaprzeczanie Holokaustowi wykorzystuje różne strategie i linie argumentacji. Najbardziej skrajną strategią jest wyraźne zaprzeczanie faktowi, że ludobójstwo ludności żydowskiej miało miejsce. W konsekwencji zaprzecza się, że komory gazowe w obozach koncentracyjnych służyły do mordowania ludzi, zaprzecza się, że funkcjonowały lub że w ogóle istniały. Liczba ofiar Holocaustu zostanie zredukowana z kilku milionów do kilkuset tysięcy osób. A śmiertelność miała być spowodowana wyłącznie niedożywieniem i chorobami. Ponadto, zasadniczo zaprzecza się, że przywódcy narodowych socjalistów mieli lub realizowali plany ludobójstwa. Zaprzeczający Holocaustowi dążą w gruncie rzeczy do dwóch różnych celów: Niemcy powinny zostać uwolnione od winy za zbrodnie popełnione w czasie III Rzeszy, a nazistowskie rządy powinny zostać umniejszone. Zaprzeczający Holokaustowi starają się przedstawić swoje twierdzenia jako poważne badania naukowe.

Dowiedz się więcej

„Bez Izraela nie byłoby antysemityzmu”

Kategorie: Specyfika antysemityzmu w Twoim kraju
Tagi: (Żydowska władza),

Israel_-_Jerusalem_-_The_Old_City_-_166_(4261724786)

„Nic nie napędza współczesnego antysemityzmu bardziej niż państwo Izrael. Gdyby to państwo zmieniło swoją politykę, antysemityzm w wielu swoich współczesnych aspektach by zmalał, a nawet zniknął” – to przykład pokrętnej narracji polegającej na odwróceniu relacji sprawca-ofiara. Nagle winę za antysemityzm ponoszą już nie antysemici, lecz Żydzi lub żydowskie państwo Izrael. Świat nieżydowski „tylko na to reaguje”, niezależnie czy chodzi o palestyńskich terrorystów, którzy prowadzą „walkę o wolność” przeciwko „syjonistycznym ciemiężycielom”, czy też ich zwolennicy w Europie i gdzie indziej, którzy nie chcą, aby odmówiono im prawa do „krytyki Izraela”, jak bardzo antysemicka by ona nie była. Adorno nazwał to „projekcją” - ofiara jest oskarżana o to, co ktoś inny robi lub zamierza zrobić.

Dowiedz się więcej

Zniekształcanie Holokaustu

Kategorie: Negacja i zakłamywanie Holokaustu
Tagi: (Wypaczanie i negowanie Holokaustu), (Lewica), (Stereotypy),

kountouris_100418_0

W karykaturze, która jest najbardziej reprezentatywna dla nurtu prasy lewicowej po wznowieniu konfliktu arabsko-izraelskiego, interesy Izraela porównywane są do zbrodni nazistowskich, a obywatele Izraela do neonazistów. Strefa Gazy przedstawiana jest jako obóz koncentracyjny otoczony drutem kolczastym. Ponieważ Strefa Gazy zamieszkana jest wyłącznie przez Palestyńczyków, można założyć, że uwięziona osoba na karykaturze jest Palestyńczykiem. Jednocześnie pasiak bezpośrednio porównuje sytuację Palestyńczyków w Strefie Gazy do sytuacji Żydów w czasie Holokaustu.

Dowiedz się więcej

  • Kategorie

  • Tagi

  • Zobacz wszystko

    Zobacz wszystko

cc© 2022. This work is licensed under a CC NC SA 4.0 license.