Cele

Cele projektu HANNAH to:

 

  • umacnianie życia żydowskiego oraz badanie i przyczynianie się do lepszego zrozumienia tradycji i historii Żydów, a także wpływu społeczności żydowskich na kulturę europejską przed Zagładą i po niej, koncentrując się na lokalnych kontekstach Drezna, Hamburga, Aten, Salonik, Nowego Sadu i Krakowa;

 

  • poszerzanie świadomości i promowanie edukacji o Zagładzie wśród nauczycieli, bibliotekarzy i archiwistów oraz wśród młodzieży, a także rozwijanie nowych form upamiętniania w obliczu malejącej wiedzy o Holokauście.

 

Zakładane rezultaty projektu HANNAH to:

 

  • zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zainteresowanych stron i specjalistów w zakresie zwalczania antysemityzmu poprzez szkolenia w zakresie budowania potencjału i wzmocnioną współpracę pomiędzy wieloma organizacjami;

 

  • wzrost wiedzy i świadomości zjawiska antysemityzmu wśród ogółu społeczeństwa, szczególnie wśród nauczycieli, bibliotekarzy, archiwistów i polityków, a także wśród młodzieży;

 

  • umacnianie świadomości na temat kultury i historii żydowskiej oraz wpływu społeczności żydowskich w Dreźnie, Hamburgu, Atenach, Salonikach, Nowym Sadzie i Krakowie przed Zagładą i po niej;

 

  • rozszerzanie wiedzy i umacnianie pamięci o Zagładzie.

cc© 2022. This work is licensed under a CC NC SA 4.0 license.