Cele

Cele projektu HANNAH to:

 

  • promowanie życia żydowskiego i przyczynianie się do lepszego zrozumienia tradycji i historii żydowskiej jak i wpływu społeczności żydowskiej na kulturę europejską przed zagładą i po niej, koncentrując się na lokalnych kontekstach Drezna, Hamburga, Aten, Salonik, Nowego Sadu i Krakowa, jak i przeprowadzanie badań

 

  • wspieranie wiedzy i kształcenia o zagładzie nauczycieli, bibliotekarzów i archiwistów jak i młodzieży oraz rozwijanie nowych form upamiętniania w obliczu malejącej wiedzy o zagładzie

 

Oczekiwane wyniki projektu HANNAH to:

 

  • zwiększenie potencjału, wiedzy, umiejętności i kompetencji zainteresowanych stron i odpowiednich specjalistów w zakresie zwalczania antysemityzmu, poprzez szkolenia w zakresie budowania potencjału i wzmocnioną współpracę między wieloma agencjami;

 

  • Wzrost wiedzy i świadomości o antysemityzmie w ogóle społeczeństwa, szczególnie wśród nauczycieli, bibliotekarzy, archiwistów, młodzierzy jak i polityków

 

  • Rozbudowa świadomości o kulturze i historii żydowskiej jak i o wpływie społeczności żydowskiej w Dreznie, Hamburgu, Atenach Salonikach , Nowym Sadzie i Krakowie przed zagładą i po niej

 

  • Rozszerzenie wiedzy i pamięci o Zagładzie