general-image

Start / Repository of antisemitic narratives

Kategorie: Współczesne teorie spiskowe
Tagi: (Żydowska władza), (Nacjonalizm - Populizm), (Kozioł ofiarny),

„Żydzi kontrolują politykę i media”, obwinianie Żydów o współczesne, globalne problemy

W ulotce rozdawanej w tramwaju w Kolonii zadawano retoryczne pytania: „Czy naprawdę mamy tylko problem z koroną [koronawirusem]? Czy aby nie mamy problemu przede wszystkim z Żydami?”, wymieniając jednocześnie Angelę Merkel jako Żydówkę polskiego pochodzenia związaną z B'nei B'rith, Jensa Spahna jako „Żyda-geja” związanego z konferencją Bilderberg, Heiko Maasa jako Żyda i czołowego cenzora oraz Christiana Drostena jako prorządowego wirusologa i Żyda „zgodnie z jego fenotypem”. Tekst kończy się słowami, że „im więcej Żydów w polityce i mediach, tym gorsze mamy czasy”.

WIĘCEJ INFORMACJI

Narracja ta wykorzystuje wątki antysemickie, opierając się na twierdzeniach, że Żydzi kontrolują politykę i media, a zatem są odpowiedzialni za warunki społeczne i polityczne postrzegane jako niepożądane.

Jej sednem jest jednak bezpośrednie obwinianie Żydów za problemy związane z Covid-19: mieliby być odpowiedzialni za cenzurę lub dezinformację, a także stanowić część kontrolującego wszystko spisku. W Niemczech, w miarę jak rozprzestrzeniały się teorie spiskowe dotyczące koronawirusa, szerzyły się również mity antysemickie. Doprowadziło to do powstania antysemickich przekonań, które z kolei mogą prowadzić do ataków na Żydów, osoby uważane za Żydów lub powiązane ze społecznością żydowską.

Postrzegane jako część „problemu żydowskiego”, jednostki mogą stać się celem brutalnych ataków. W społeczeństwach, które przyjmują taką narrację, społeczności żydowskie znajdą się w niekorzystnej sytuacji na wszystkich polach, tak jak to miało miejsce w czasach nazizmu w Niemczech.

Poza robieniem z Żydów kozłów ofiarnych i obwinianiem ich, teorie spiskowe uniemożliwiają w społeczeństwach demokratycznych prowadzenie dyskusji na kontrowersyjne tematy. Podsycają one ruchy skierowane przeciwko liberalnym i demokratycznym normom i instytucjom.

Na podstawie potwierdzonych faktów można wskazać, że osoby, o których mowa (Merkel, Spahn, Maas, Drosten) w rzeczywistości nie są Żydami. B'nai B'rith jest organizacją żydowską, która uhonorowała kanclerz Merkel za zasługi humanitarne. Jens Spahn brał udział w konferencji Bilderberger, ale nie ma to nic wspólnego z żydowskością, a raczej z elitaryzmem. Ustawa o egzekwowaniu prawa w sieci (Netz-DG - Netzwerkdurchsetzungsgesetz) dotyczy zwalczania mowy nienawiści i fake newsów w sieciach społecznościowych i została uchwalona przez demokratycznie wybrany Bundestag w 2017 roku. Christian Drosten jest niezależnym ekspertem, który zgadzał się z jednymi działaniami rządu, a z innymi się nie zgadzał.

BIBLIOGRAFIA

Tweets für den Staatsanwalt (article on haGalil.com about the flyer and the legal repercussions for those who shared it on social media; the flyer is shown as part of a screenshot of a tweet)

Wybierz 3 reakcje, które Twoim zdaniem będą najbardziej odpowiednie i efektywne wobec tej konkretnej antysemickiej narracji w Twojej lokalnej społeczności. Kliknij “Głosuj”, aby przesłać swoją odpowiedź. Kliknij “Wyniki”, aby zobaczyć najczęściej wybierane odpowiedzi.

REAKCJE OBALAJĄCE MITY I STEREOTYPY