general-image

Konferencja Projektu HANNAH w Polsce: Kraków, 31 lipca 2022 r.

Ogólnopolska konferencja, która odbędzie się w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie, posłuży jako platforma do omówienia dwóch ważnych sposobów obalania antysemickich stereotypów i mitów. Prelegenci będą dyskutować nad rolą nauczycieli i edukatorów oraz lokalnych aktywistów w zwalczaniu antysemickich uprzedzeń w ich lokalnych społecznościach. Ostatnią punktem programu konferencji będzie pokaz filmu dokumentalnego HANNAH.

 

Program:

11:00 Otwarcie konferencji i powitanie

11:30 Dyskusja: Zwalczanie antysemityzmu poprzez edukację – prezentacje doświadczonych nauczycieli i edukatorów na temat ich metod nauczania i lokalnych projektów

13:00 Przerwa

14:00 Dyskusja: Lokalne inicjatywy i działania na rzecz pamięci jako sposób na walkę z antysemityzmem – prezentacje lokalnych działaczy i członków lokalnych stowarzyszeń zajmujących się dziedzictwem żydowskim i upamiętnianiem w swoich społecznościach

16:00 Przerwa

16:30 Prezentacja projektu HANNAH i jego wyników oraz wprowadzenie do filmu dokumentalnego HANNAH

17:00 Pokaz filmu dokumentalnego HANNAH

 

Po więcej informacji, które pojawią się niebawem, zapraszamy na strony Projektu Hannah i Działu Edukacji Żydowskiego Muzeum Galicja na Facebooku:

https://www.facebook.com/HANNAH.REC.eu.project
https://www.facebook.com/DzialEdukacjiZMG