general-image

Konferencja:

Celem konferencji, która odbyła się w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie, była prezentacja wyników Projektu HANNAH oraz omówienie kwestii zwalczania antysemityzmu poprzez inicjatywy edukacyjne i upamiętniające. Konferencja składała się z dwóch głównych paneli: jednego – z nauczycielami i edukatorami Krystianem Kazimierczukiem i Mariuszem Madejem, a drugiego – z lokalnymi działaczami z dwóch organizacji działających na południu Polski: Sądecki Sztetl i Sztetl Mszana Dolna. Częścią programu konferencji był publiczny pokaz filmu dokumentalnego HANNAH oraz dyskusja nad niektórymi kwestiami poruszonymi w filmie.

Podczas pierwszego panelu skupiono się głównie na tym, jak prowadzić edukację na temat antysemityzmu i Holokaustu oraz działań antydyskryminacyjnych w polskich szkołach, biorąc pod uwagę przeładowane programy nauczania, uprzedzenia widoczne w polskim systemie oświaty wynikające z sytuacji politycznej, która go dotyka. Innym niezwykle ciekawym tematem było jak przełamywać stereotypy, uprzedzenia i mity, które uczniowie znają z domu i/lub środowiska lokalnego, jak walczyć z ogólną ksenofobią.

Drugi panel, który odbył się w godzinach popołudniowych, dotyczył lokalnego aktywizmu i działań upamiętniających jako sposobu edukowania lokalnej społeczności o historii i dziedzictwie żydowskim oraz kształtowania postaw. Artur Franczak i Edyta Danielska reprezentujący Sądecki Sztetl pracują w Nowym Sączu i mniejszych miejscowościach w okolicy. Pani Urszula Antosz-Rekucka, pan Marek Rekucki i ich córka Rachela skupili swoje wysiłki w rodzinnej Mszanie Dolnej – małym miasteczku na południowy wschód od Krakowa i raczej konserwatywnej społeczności. Przedstawiciele obu organizacji dzielili się swoimi najbardziej udanymi projektami i przykładami dobrych praktyk oraz zachęcali publiczność (głównie nauczycieli i edukatorów z całej Polski) do działań lokalnych w celu  przywrócenia pamięci o społecznościach żydowskich: rozpoczynania małymi krokami, poszukiwania sojuszników i wsparcia na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Konferencja odbyła się 31 lipca 2022 r. w Żydowskim Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18, 31-052 Kraków). W konferencji wzięły udział 74 osoby.