OT-TEST

Wszyscy partnerzy w Projekcie HANNAH przeprowadzili wywiady z ocalałymi z Zagłady, w szczególności z przedstawicielami drugiego pokolenia. Te świadectwa pozwalają rozszerzyć nasze pojmowanie tamtych wydarzeń oraz w rzetelny i bezpośredni sposób przedstawiać zagadnienia międzypokoleniowej traumy, antysemickiego dyskursu po Szoa, a także trywializacji Szoa.

Olga Andrasi

Mirko Stefanovic

Rena Rach

Marek Handwerker

Herbert Lappe

Marion Kahneman

cc© 2022. This work is licensed under a CC NC SA 4.0 license.