general-image

ΗΑΝΝΑΗ partners’ meeting

W piątek 17 kwietnia partnerzy projektu HANNAH spotkali się online, aby zaprezentować i przedyskutować następujące tematy: Relacje między ludnością żydowską i nieżydowską w Niemczech, Grecji, Serbii i Polsce po 1945 roku oraz współczesnym życiu żydowskim w tych krajach. Poruszony został także temat nauczania o Holokauście w szkołach oraz współczesnego antysemityzmu.