general-image

Start / Repository of antisemitic narratives

Kategorie: Antysemityzm a Izrael
Tagi: (Dzieciobójstwo), (Zbiorowość żydowska),

Wykorzystywanie i zniekształcanie historii

„Izraelczycy zachowują się dzisiaj niczym naziści w przeszłości.”

WIĘCEJ INFORMACJI

Krytyka Izraela jest często nacechowana antysemickimi stereotypami i porównaniami do narodowego socjalizmu. Typowe cechy charakterystyczne to odwrócenie ról sprawców i ofiar oraz negowanie prawa Izraela do istnienia. Twierdzenie, że Izrael celowo morduje dzieci lub popełnia ludobójstwo na Palestyńczykach, jest popularną taktyką delegitymizacji państwa żydowskiego i powrotem do starych antysemickich stereotypów, takich jak legendy o mordach rytualnych i topos wyobrażonego „zbiorowego Żyda”. W antysemickich koncepcjach Żydom zawsze przypisywano pewne negatywne cechy. Od czasu powstania państwa Izrael są one często przenoszone również na Izrael. Izraelowi zarzuca się, że zagraża pokojowi na świecie. Nawet popularni niemieccy autorzy, jak Gräfin Dönhoff i Günther Grass, w swoich artykułach „Völkischer Ordensstaat Israel” (Narodowe państwo religijne Izrael) i „Was gesagt werden muss” (Co należy powiedzieć) nawiązują do tego negatywnego stereotypu.

 

Antysemickie wypowiedzi na temat Izraela spotykają się w niemieckim społeczeństwie z bardzo dużą aprobatą, co pokazują liczne badania. Jeśli często słyszy się takie wypowiedzi we własnym otoczeniu społecznym lub publicznie, szybko uznaje się je za „normalne” i dlatego nie podejrzewa się antysemityzmu. Ta codzienna akceptowalność antysemityzmu związanego z Izraelem i społeczne przyzwolenie czynią go tak niebezpiecznym i trudnym do rozpoznania.

Jak zwalczać tę tendencję?

 

  • Uświadomienie, że w Izraelu mieszkają nie tylko żołnierze, ale także dzieci, które w razie ataku bombowego muszą uciekać do schronu przeciwlotniczego.
  • Odrzucenie uogólnionego przypisywania Izraelowi winy moralnej i podważenie utożsamiania Izraela z judaizmem.
  • Kojarzenie Izraela z czymkolwiek pozytywnym, takim jak powszechne prawa człowieka, rządy prawa. Fakt, że Arabowie żyją na obszarach wiejskich obok swoich żydowskich sąsiadów.
  • Zachęcanie do dialogu i wymiany międzyreligijnej

BIBLIOGRAFIA

Antizionistischer und israelfeindlicher Antisemitismus ( article published on April 30, 2020, by Prof. Dr. Armin Pfahl-Traughber in Bundeszen-trale für politische Bildung)

KRITIK ODER ANTISEMITISMUS? (educational guide to deal with Israel-related antisemitism, editor Amadeu Antonio Stiftung, 2014)

Gaza war rekindles German anti-Semitism, poll finds (article published on November 21, 2014, by Tamar Pillegi in The Times of Israel)

Three activists go on trial for challenging Israeli apartheid in Berlin (article published on March 4, 2019, by Riri Hylton in The Electronic Intifada)

Antisemitismus in Deutschland: Das Verbrennen von Israel-Fahnen gehört bestraft – Politik (article published on April 2, 2018, by Frank Jansen in Der Tagesspiegel)

Erklärung der Hannoverschen Zivilgesellschaft gegen Antisemitismus – Die Jüdische Bibliothek Hannover (article published on the website Die Jüdische Bibliothek Hannover, 2014)

MATERIAŁY IKONOGRAFICZNE

Wybierz 3 reakcje, które Twoim zdaniem będą najbardziej odpowiednie i efektywne wobec tej konkretnej antysemickiej narracji w Twojej lokalnej społeczności. Kliknij “Głosuj”, aby przesłać swoją odpowiedź. Kliknij “Wyniki”, aby zobaczyć najczęściej wybierane odpowiedzi.

REAKCJE OBALAJĄCE MITY I STEREOTYPY