general-image

Start / Repository of antisemitic narratives

Kategorie: Dawne antyżydowskie stereotypy i mity
Tagi: (Zbiorowość żydowska), (Żydowska władza), (Przestrzeń publiczna), (Stereotypy),

ANTISEMITIC MESSAGES NEAR THE NOVI SAD SYNAGOGUE

W listopadzie 2020 r. na chodniku w pobliżu synagogi w Nowym Sadzie znaleziono napis "Żyd pociąga za wszystkie sznurki".

WIĘCEJ INFORMACJI

Jednym z najstarszych antyżydowskich mitów i stereotypów jest ten o "żydowskiej władzy" i "globalnym spisku żydowskim". W swojej współczesnej formie mit ten przedstawia Żydów jako potężną, tajną, globalną grupę, często określaną jako "żydowskie lobby", która manipuluje rządami, bankami, instytucjami finansowymi, środowiskiem akademickim, mediami, przemysłem filmowym i rozrywkowym oraz innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, w celu złośliwego dążenia do żydowskiej dominacji i kontroli nad światem. Ten antyżydowski mit był obecny jako jedna z najbardziej prominentnych narracji antysemickich w różnych formach, od Nowego Testamentu, Protokołów Mędrców Syjonu, po antyglobalizm i różne współczesne teorie spiskowe.

 

Naklejki znalezione w Nowym Sadzie są wyraźnym wyrazem antysemityzmu, a ich umiejscowienie nie jest przypadkowe. Antysemickie przesłania rozpowszechniane w pobliżu synagogi stanowią prawdziwe zagrożenie dla lokalnej społeczności żydowskiej. Celem jest dręczenie, zastraszanie, przerażanie i wywoływanie wśród społeczności żydowskiej niepokoju. Jednocześnie takie działania mają na celu szerzenie antysemickiej propagandy i pogłębianie wrogości wobec Żydów, a także motywowanie kolejnych pokoleń do przekazywania antysemickich mitów w przyszłości.

 

Konsekwencją tych zagrożeń są obawy, strach i niepokój wśród jednostek, rodzin i całej społeczności żydowskiej. Takie przekazy podsycają terror i nawołują do przemocy. W rezultacie wielu Żydów i innych mniejszości może czuć niechęć do ujawniania lub wyrażania swojej tożsamości, tradycji lub kultury w obawie przed zastraszaniem lub narażeniem na przemoc, co jest naruszeniem ich praw człowieka i praw obywatelskich. W ten sposób zagrożona jest ogólna demokracja społeczeństwa.

BIBLIOGRAFIA

https://bit.ly/3CqDTcz (“Frequent attacks on Jews in Novi Sad, anti-Semitic message on the sidewalk” - an article about this incident published on November 12, 2020, in the online edition of “Danas”, in Serbian. “Danas” is an independent daily newspaper of record published in Belgrade, Serbia.)

Wybierz 3 reakcje, które Twoim zdaniem będą najbardziej odpowiednie i efektywne wobec tej konkretnej antysemickiej narracji w Twojej lokalnej społeczności. Kliknij “Głosuj”, aby przesłać swoją odpowiedź. Kliknij “Wyniki”, aby zobaczyć najczęściej wybierane odpowiedzi.

REAKCJE OBALAJĄCE MITY I STEREOTYPY