general-image

Start / Repository of antisemitic narratives

Kategorie: Współczesne teorie spiskowe
Tagi: (Konspiracja), (Żydowska władza), (Nacjonalizm - Populizm),

ANTYSEMITYZM I TEORIE SPISKOWE COVID-19

Odwieczny stereotyp, że Żydzi roznoszą choroby, został reaktywowany podczas pandemii koronawirusa.

Dr Predrag Kon jest szefem Zespołu ds. Kryzysu Zdrowotnego Republiki Serbii, odpowiedzialnego za działania mające na celu ograniczenie pandemii COVID-19. Dr Predrag Kon jest Żydem. W listopadzie 2020 roku w Nowym Sadzie pojawiło się graffiti "Dr. Kon na stosie!" z przekreśloną gwiazdą Dawida. Skrót "Dr" był w cudzysłowie, aby zaznaczyć sarkazm, nawiązując do tego, że dr Kon nie jest "prawdziwym lekarzem".

W osobnym incydencie, na ulicach Belgradu pojawiły się antysemickie plakaty, twierdzące, że pandemia jest tylko przykrywką dla ustanowienia "światowego rządu żydowskiego".

WIĘCEJ INFORMACJI

Od średniowiecza Żydzi byli oskarżani o plugawienie świętych przedmiotów lub własności gminnej. Europejscy chrześcijanie wielokrotnie oskarżali Żydów o zatruwanie gminnych studni w czasach średniowiecznych i wczesnonowożytnych. Podczas epidemii Czarnej Śmierci w późnym średniowieczu, Żydzi zostali oskarżeni o zatruwanie studni w celu rozprzestrzeniania zarazy. Mit ten doprowadził do masakr i prześladowań Żydów w całej Europie. Żydom zakazano wstępu do niemieckich basenów i poddano ich kwarantannie podczas epidemii cholery i tyfusu w 1892 roku. W nazistowskich Niemczech żydostwo było często porównywane do raka.

Globalnemu wybuchowi pandemii wirusa Covid-19 w 2020 roku towarzyszyły teorie spiskowe, dezinformacja i mowa nienawiści, często wymierzona w już zmarginalizowane grupy. Jak wiele razy w historii, społeczności żydowskie były oskarżane o rozprzestrzenianie lub wynalezienie wirusa, a nawet zaaranżowanie całej pandemii w celu stworzenia nowego porządku społecznego i ekonomicznego.

Teorie spiskowe, które oskarżają Żydów o tworzenie, rozprzestrzenianie, fałszowanie lub kłamanie na temat "prawdziwej natury wirusa Covid-19" lub nawet planowanie i zarządzanie całą pandemią, opierają się na wielowiekowych stereotypach, mitach i kłamstwach na temat Żydów. Te teorie spiskowe są tylko kolejnym krokiem w utrwalaniu antysemickich mitów o "żydowskiej potędze" i "dominacji nad światem".

Takie teorie spiskowe wywołują obawy, strach i niepokój wśród żydowskich jednostek, rodzin i całej społeczności żydowskiej. W rezultacie, wielu może czuć niechęć do ujawniania lub wyrażania swojej żydowskiej tożsamości, tradycji lub kultury z obawy przed prześladowaniem lub narażeniem na przemoc.

Kozły ofiarne to obwinianie kogoś innego za swoje problemy, często skutkujące dodatkowymi uprzedzeniami wobec osób lub grup, które się oskarża. Zagraża ono bezpieczeństwu marginalizowanych społeczności, w tym przypadku społeczności żydowskiej, oraz ich prawom człowieka i obywatela, ostatecznie osłabiając stan demokracji całego społeczeństwa.

BIBLIOGRAFIA

https://bit.ly/3hMx65f (“Dr. Kon on a stake - Shameful graffiti removed in Novi Sad, urgent reaction of the authorities,” published on November 11, 2020 in the newspaper “Telegraf.”)

Wybierz 3 reakcje, które Twoim zdaniem będą najbardziej odpowiednie i efektywne wobec tej konkretnej antysemickiej narracji w Twojej lokalnej społeczności. Kliknij “Głosuj”, aby przesłać swoją odpowiedź. Kliknij “Wyniki”, aby zobaczyć najczęściej wybierane odpowiedzi.

REAKCJE OBALAJĄCE MITY I STEREOTYPY