general-image

Antysemityzm „antynatowski”: nastroje antyżydowskiej związane z bombardowaniem Serbii przez siły NATO w 1999 r.

NATO bombing and Jews Poster 2013

Różne antysemickie narracje pojawiły się w następstwie bombardowania Serbii przez NATO w 1999 roku. Narracje te wciąż powracają od czasu do czasu, zazwyczaj w skrajnie nacjonalistycznych i antyamerykańskich kręgach. Choć skupiają się głównie na antyamerykanizmie, w niektórych segmentach sięgają po tradycyjne, typowe i dobrze znane antysemickie stereotypy i mity. Opierając się na micie o "żydowskim wpływie na amerykańską politykę zagraniczną", narracje te sugerują, że Żydzi byli zaangażowani w procesy decyzyjne lub że tylko Żydzi stali za bombardowaniami Serbii przez NATO. Te antysemickie narracje mogą sugerować odpowiedzialność wszystkich Żydów za ich rzekomą rolę w tamtych atakach. Idąc dalej, pojawia się pytanie o lojalność serbskich Żydów w tym względzie i oskarżenia, że ich lojalność rzekomo leży raczej po stronie "światowego żydostwa" niż Serbii i jej mieszkańców.

UTRWALANIE MITU O ŻYDOWSKICH MORDACH RYTUALNYCH

ant-51

W XVII w. i w pierwszej połowie XVIII w. Sandomierz był areną" konfliktów między katolikami a Żydami. W 1628 r. Żydzi zostali oskarżeni o spowodowanie śmierci syna miejscowego aptekarza. Mieli oni porwać dziecko, pobrać z niego krew, poćwiartować ciało i dać je do zjedzenia psom. Mimo prowadzonego śledztwa, oskarżeni Żydzi nie zostali skazani.

„Bez Izraela nie byłoby antysemityzmu”

Israel_-_Jerusalem_-_The_Old_City_-_166_(4261724786)

„Nic nie napędza współczesnego antysemityzmu bardziej niż państwo Izrael. Gdyby to państwo zmieniło swoją politykę, antysemityzm w wielu swoich współczesnych aspektach by zmalał, a nawet zniknął” – to przykład pokrętnej narracji polegającej na odwróceniu relacji sprawca-ofiara. Nagle winę za antysemityzm ponoszą już nie antysemici, lecz Żydzi lub żydowskie państwo Izrael. Świat nieżydowski „tylko na to reaguje”, niezależnie czy chodzi o palestyńskich terrorystów, którzy prowadzą „walkę o wolność” przeciwko „syjonistycznym ciemiężycielom”, czy też ich zwolennicy w Europie i gdzie indziej, którzy nie chcą, aby odmówiono im prawa do „krytyki Izraela”, jak bardzo antysemicka by ona nie była. Adorno nazwał to „projekcją” - ofiara jest oskarżana o to, co ktoś inny robi lub zamierza zrobić.

ZRÓWNANIE BOMBARDOWAŃ NIEMIECKICH MIAST Z HOLOKAUSTEM

800px-Boeing_B-17G_2_BG_dropping_bombs

Niemiecka partia prawicowa NPD i inne organizacje prawicowe mówią o bombardowaniu Drezna i innych niemieckich miast podczas II wojny światowej jako o "Bombenholocaust", czyli Holokauście przez bomby. Ma to na celu zrównanie tych bombardowań z Szoa, aby pomniejszyć wyjątkowość tej zbrodni przeciwko ludzkości i rozgrzeszyć jej sprawców.