general-image

Start / Repository of antisemitic narratives

Kategorie: Specyfika antysemityzmu w Twoim kraju
Tagi: (Skrajna prawica - neonazizm), (Wypaczanie i negowanie Holokaustu), (Nacjonalizm - Populizm),

ZRÓWNANIE BOMBARDOWAŃ NIEMIECKICH MIAST Z HOLOKAUSTEM

Niemiecka partia prawicowa NPD i inne organizacje prawicowe mówią o bombardowaniu Drezna i innych niemieckich miast podczas II wojny światowej jako o "Bombenholocaust", czyli Holokauście przez bomby. Ma to na celu zrównanie tych bombardowań z Szoa, aby pomniejszyć wyjątkowość tej zbrodni przeciwko ludzkości i rozgrzeszyć jej sprawców.

WIĘCEJ INFORMACJI

Antysemityzm wtórny to nienawiść do Żydów nie pomimo, ale z powodu Auschwitz. Motywacją jest zaproponowanie alternatywnej kultury pamięci, która skupia się na niemieckich ofiarach, a nie na niemieckich zbrodniach podczas II wojny światowej, ponieważ pamięć o Zagładzie jest postrzegana jako negatywna dla odrodzenia niemieckiego nacjonalizmu. Ta relatywizacja Holokaustu jest zatem częścią antysemickiej narracji, która zakłada żydowską władzę nad niemiecką kulturą pamięci.

Walka z antysemityzmem obejmuje upamiętnianie Zagłady, jak również niemiecką odpowiedzialność za tę zbrodnię. O ile wśród historyków istnieją kontrowersje dotyczące kwestii prawnych i moralnych związanych z bombardowaniem obszarów cywilnych w czasie II wojny światowej, o tyle zrównanie go z Holokaustem ma wyraźnie na celu umniejszenie powagi tego ostatniego i pracę nad odwróceniem roli ofiar i sprawców. Celem jest wzmocnienie postaw nacjonalistycznych i przeciwdziałanie rzekomym wpływom żydowskim na niemiecką kulturę pamięci.

Niemcy, które zrównałyby ofiary alianckich bombardowań z ofiarami Holokaustu, stałyby się bardzo niegościnnym miejscem dla jednostek i społeczności żydowskich.

Niektórzy Niemcy są znużeni pamięcią o Zagładzie. Pamięć o niej ma jednak fundamentalne znaczenie, nie tylko jako wyraz czci dla ofiar, ale także jako środek do obrony liberalnych zasad, takich jak równość wobec prawa i poszanowanie godności ludzkiej jako podstawy wszelkich działań państwa. Narracja, która skupia się na ofiarach niemieckich, aby pomniejszyć ofiary żydowskie w kulturze pamięci, jest częścią etnonacjonalistycznego projektu skierowanego przeciwko mniejszościom, instytucjom demokratycznym i rządom prawa.

Uczciwa debata na temat brytyjskich i amerykańskich bombardowań Drezna i innych niemieckich miast powinna uwzględniać fakt, że miało to miejsce po tym, jak naziści zaatakowali już swoimi samolotami cywilne ośrodki, takie jak Londyn i Coventry, podczas "Blitzu". Liczba ofiar, zwłaszcza tych z bombardowań Drezna, została zawyżona przez nazistowską propagandę, a następnie wykorzystana w antyamerykańskiej propagandzie NRD.

BIBLIOGRAFIA

Sekundärer Antisemitismus (article by Philipp Gessler about “secondary antisemitism”, featuring the NPD’s usage of the term “Bombenholocaust”, published on Novembar 21, 2006, on the Bundeszen-trale für politische Bildung website)

Lexikon: Holocaustrelativierung (explanation of the term “Holocaustrelativierung” – relativization of the Holocaust, posted on the website of a German NGO that fights against antisemitism, racism and xenophobia )

MATERIAŁY IKONOGRAFICZNE

Wybierz 3 reakcje, które Twoim zdaniem będą najbardziej odpowiednie i efektywne wobec tej konkretnej antysemickiej narracji w Twojej lokalnej społeczności. Kliknij “Głosuj”, aby przesłać swoją odpowiedź. Kliknij “Wyniki”, aby zobaczyć najczęściej wybierane odpowiedzi.

REAKCJE OBALAJĄCE MITY I STEREOTYPY