general-image

Start / Repository of antisemitic narratives

Kategorie: Negacja i zakłamywanie Holokaustu
Tagi: (Konspiracja), (Wypaczanie i negowanie Holokaustu), (Żydowska władza),

Odrzucanie prawdy o nazistowskich obozach koncentracyjnych

Możliwość dokonania masowego mordu w nazistowskich obozach koncentracyjnych jest poddawana w wątpliwość za pomocą pseudonaukowych teorii i fałszywych ekspertyz. Zaprzeczający Holokaustowi (negacjoniści) twierdzą na przykład, że w komorach gazowych nie znaleziono pozostałości trującego gazu lub że krematoria w Auschwitz były o wiele za małe, aby umożliwić masową kremację zwłok. Niektórzy z nich, jak David Irving, twierdzą, że nie ma dowodów na istnienie komór gazowych w Auschwitz.

WIĘCEJ INFORMACJI

Większość negacjonistów twierdzi, że Holokaust jest mitem lub fałszerstwem spreparowanym, by służyć „żydowskim interesom”. Często przekonują o istnieniu żydowskiego spisku mającego na celu stworzenie fałszywej narracji o sześciu milionach zamordowanych Żydów. Idzie to w parze z antysemickimi teoriami o żydowskiej dominacji nad światem i usprawiedliwianiem nazistowskich zbrodni przeciwko ludzkości skierowanych przeciwko Żydom i innym mniejszościom.

Narracja ta utrwala ideę żydowskich spisków i zaprzecza prawdzie historycznej, która jest nauczana na całym świecie w ramach edukacji o Holokauście stanowiącej element edukacji przeciwko antysemityzmowi i rasizmowi.

Wielu Żydów straciło w Holokauście krewnych, których godność jest w ten sposób deptana. Naród żydowski jest stygmatyzowany i umieszczany w kontekście spisku mającego na celu fałszowanie historii. Społeczności żydowskie są oskarżane o „czerpanie zysków” z „kłamstw” na temat Holokaustu i dlatego ich żądania równego traktowania są delegitymizowane. Podważa to normy obywatelskie i demokratyczne. W ten sposób zaprzecza się zbrodniom nazistowskim, odwraca role ofiar i sprawców i neguje wiktymizację. Osoby wierzące w tego rodzaju teorie spiskowe gubią się całkowicie w publicznej debacie na temat historii i nie potrafią wyciągnąć z niej wniosków.

Można śmiało stwierdzić, że Holokaust, zaplanowana przez reżim nazistowski systemowa zagłada europejskiej ludności żydowskiej dokonywana m.in. przy pomocy komór gazowych w Auschwitz i innych obozach zagłady, został udowodniony nie tylko przez prace historyków, ale także przed niezależnym sądem w Wielkiej Brytanii, który wykazał, że negacjonista Irving celowo fałszował dowody.

BIBLIOGRAFIA

https://bit.ly/39ok1dR (web archive file with the text of the trial of Holocaust denier David Irving)

MATERIAŁY IKONOGRAFICZNE

Wybierz 3 reakcje, które Twoim zdaniem będą najbardziej odpowiednie i efektywne wobec tej konkretnej antysemickiej narracji w Twojej lokalnej społeczności. Kliknij “Głosuj”, aby przesłać swoją odpowiedź. Kliknij “Wyniki”, aby zobaczyć najczęściej wybierane odpowiedzi.

REAKCJE OBALAJĄCE MITY I STEREOTYPY