general-image

Facebooku Grupa

hfb

Grupa Hannah: Challenging & Debunking Antisemitic Myths na Facebooku powstała w celu promowania treści projektu Hannah, wymiany poglądów pomiędzy nauczycielami, edukatorkami, muzealnikami, archiwistkami, bibliotekarzami, a także jako przestrzeń do dyskusji na ważne tematy, budowania grupy wsparcia i dzielenia się opiniami na temat seminariów, konferencji, kursów i narzędzi cyfrowych Projektu Hannah.

Chcielibyśmy przedstawić Wam rezultaty projektu Hannah: Challenging & Debunking Antisemitic Myths oraz poznać Wasze opinie i poglądy na ich temat. Ponieważ jest to projekt realizowany wspólnie przez partnerów z Grecji, Niemiec, Polski i Serbii, będziecie mieli okazję wysłuchać relacji świadków historii z tych krajów, a także dowiedzieć się o współczesnych społecznościach żydowskich i przejawach antysemityzmu w tych krajach. Dzięki krótkim filmom dokumentalnym poznasz historię i współczesne życie społeczności żydowskich we wszystkich czterech krajach. Chcemy także zachęcić Cię do poznawania żydowskiej historii Twojej okolicy, a także do pracy z Twoimi uczniami lub studentami - odkrywania lokalnych świadectw i stworzenia własnej edukacyjnej powieści graficznej. Oprócz tego grupa poinformuje Cię o krajowych konferencjach i seminariach szkoleniowych, które organizują wszystkie organizacje partnerskie, o otwartym, bezpłatnym kursie online oraz o konkursie filmowym dla młodzieży.

 

Celem grupy jest wymiana poglądów i doświadczeń na temat edukacji o Holokauście i antysemityzmie. Napisałeś scenariusz lekcji i chciałbyś się nim podzielić? Zrealizowałaś ze swoją klasą lub instytucją projekt dotyczący zwalczania antysemityzmu? Chcesz skontaktować się z multiplikatorami z Serbii, Niemiec, Grecji lub Polski? Natrafiasz na przeszkody i wyzwania w nauczaniu i informowaniu o antysemityzmie? Jak Twoi uczniowie reagują na informacje o Holokauście i antysemityzmie? Czy mają świadomość współczesnych problemów z tym związanych? Jakie masz doświadczenia w korzystaniu z powieści graficznych i innych materiałów edukacyjnych? Zapraszamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami i opiniami, zadawania pytań, zasięgania porad, a być może nawiązania międzynarodowej współpracy z kimś z grupy poprzez projekt o podobnej tematyce.

Chcemy, abyście przekazali nam w grupie informacje zwrotne na temat rezultatów naszego projektu, zwłaszcza seminariów szkoleniowych i kursu internetowego Hannah (MOOC). Tutaj również możesz zgłosić wszelkie problemy i trudności (w tym techniczne) związane z korzystaniem z naszych narzędzi i programów.

Dołącz do naszej grupy, aby skuteczniej radzić sobie z antysemickimi mitami oraz zwalczać przejawy negacji Holokaustu, a także zakłamywania i manipulowania faktami historycznymi oraz kulturą pamięci.