general-image

Start / Repository of antisemitic narratives

Kategorie: Współczesne teorie spiskowe
Tagi: (Żydowska władza), (Nacjonalizm - Populizm),

„Żydzi dążą do globalnej dominacji”

„Żydzi są członkami tajnej globalnej elity, która dąży do dominacji nad światem.”

WIĘCEJ INFORMACJI

Dwie popularne współczesne teorie spiskowe są silnie powiązane z tym mitem:

1) ZOG (Zionist Occupied Government - ang. rząd kontrolowany przez syjonistów) to antysemickie hasło polityczne skrajnej prawicy, oznaczające rząd, którym rzekomo sterują Żydzi. Termin ten nawiązuje do dawnej teorii spiskowej zawartej w „Protokołach Mędrców Syjonu”, według której bogaci Żydzi mieli spiskować w celu ustanowienia rządu światowego.

2) NWO (New World Order - ang. nowy porządek świata) jest rozpowszechnioną teorią spiskową, która stała się popularna w XX wieku. Termin ten odnosi się do małej, ale potężnej grupy działającą w skali globalnej w celu stworzenia wszechmocnego, totalitarnego reżimu, który pozbawiłby ludzi jakichkolwiek indywidualnych swobód całkowicie konsolidując i centralizując władzę.

Teorie spiskowe ZOG/ NWO są ściśle związane z antysemickimi uprzedzeniami i stereotypami, ponieważ często towarzyszą im odniesienia do żydowskich liderów biznesu/ finansów lub urzędników politycznych, którzy rzekomo realizują tajną agendę dążąc do globalnej kontroli.

Zgodnie ze starą (obaloną, ale wciąż szeroko rozpowszechnioną) teorią spiskową opartą na „Protokołach Mędrców Syjonu”, Żydzi mieliby utworzyć strukturę władzy, dzięki której kontrolują każdy aspekt ludzkości - gospodarkę, media i krajobraz polityczny. Teoria ta jest rozpowszechniona w kręgach prawicowych ekstremistów i regresywnych antykapitalistów, ale także przez niektóre osoby publiczne, takie jak choćby piosenkarz i autor tekstów Xavier Naidoo.

Satyra i ośmieszanie teorii spiskowych mogą być odpowiednimi sposobami, by skonfrontować się z nimi i w inteligentny sposób je obalić, a także pozyskać potencjalnych sojuszników. Stanowczo trzeba kwestionować i obalać fundamentalne przekonania autorytarne oraz teorie spiskowe wraz z ich antysemickimi elementami. Fałszywe informacje i kłamstwa zawarte w teoriach spiskowych muszą zostać zdemaskowane i obalone za pomocą faktów.

BIBLIOGRAFIA

Antisemitische Verschwörungstheorien in Geschichte und Gegenwart (article published on November 26, 2021, by Michael Butter on the Bundeszentrale für politische Bildung website)

https://bit.ly/3ktDCzD (“Conspiracies and antisemitism” brochure, published by Grüne Jugend, 2021)

Bilderberg mystery: Why do people believe in cabals? (article published on June 8, 2021, on the BBC website)

Xavier Naidoo beim Aufmarsch der Reichsbürger (article published on October 4, 2014, on Zeit online)

MATERIAŁY IKONOGRAFICZNE

Coronavirus and Antisemitism meme

Wybierz 3 reakcje, które Twoim zdaniem będą najbardziej odpowiednie i efektywne wobec tej konkretnej antysemickiej narracji w Twojej lokalnej społeczności. Kliknij “Głosuj”, aby przesłać swoją odpowiedź. Kliknij “Wyniki”, aby zobaczyć najczęściej wybierane odpowiedzi.

REAKCJE OBALAJĄCE MITY I STEREOTYPY