general-image

Start / Repository of antisemitic narratives

Kategorie: Negacja i zakłamywanie Holokaustu
Tagi: (Skrajna prawica - neonazizm), (Wypaczanie i negowanie Holokaustu), (Nacjonalizm - Populizm),

Polska historyczka, która zaprzecza faktom

Dr Ewa Kurek głosi:

 

„Żydzi mogli postrzegać getto jako szansę na uzyskanie autonomii od Polaków”.

[O rzekomo dobrej sytuacji Żydów w gettach w okupowanej Polsce]

 

„Musimy wiedzieć, czy rzeczywiście zamordowano tam 1600 osób, czy 16. To jest baza, na podstawie której możemy zrekonstruować, co się właściwie stało.”

[O pogromie w Jedwabnem].

 

„Jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań, jeśli nie zalejemy świata faktami opartymi na wynikach rzetelnych badań historycznych, jeśli pozwolimy, by świat nadal karmił się kłamstwami Jana Tomasza Grossa, Engelking, Libionki i Grabowskiego, to nasze dzieci i wnuki jeszcze przez dziesiątki lat będą pracować dla Żydów.”

[O rzekomych kłamstwach polskich niezależnych historyków]

 

„W latach 1939-1942 Warszawa poza gettem była ponura i smutna. Zamieszkiwała ją ludność, która została zbrutalizowana przez niemieckie łapanki, egzekucje i deportacje do obozów koncentracyjnych. W tym czasie getto warszawskie (...) bawiło się.”

[O „dobrych warunkach życia” w getcie warszawskim]

WIĘCEJ INFORMACJI

Ewa Kurek jest polską historyczką i badaczką stosunków polsko-żydowskich, działaczką opozycji antykomunistycznej w latach 80. XX w. Jej wykłady na temat społeczności żydowskiej są często wprost określane jako antysemickie.

Wielokrotnie zaprzeczała podstawowym faktom historycznym dotyczącym losów Żydów, czy też ustaleniom niezależnych polskich historyków o współudziale części obywateli polskich w zbrodniach na Żydach.

W 2018 roku otrzymała nagrodę od prywatnej organizacji polonijnej z siedzibą w USA, która miała być jej wręczona w Konsulacie RP w Nowym Jorku. Po krytyce mediów ceremonia została odwołana. Niektóre z jej publicznych wykładów i wywiadów noszą tytuły typu „Jak Żydzi stworzyli bajkę o Holokauście”.

Ze względu na konstytucyjnie chronione prawo „wolności słowa” i „wolności badań naukowych”, tego typu wypowiedzi nie można zakazać. Ewa Kurek sprytnie omija kwestie, które podpadałyby pod prawną definicję negacji Holokaustu. Skupia się jednak na przedstawianiu wybranych aspektów rzeczywistości w czasie Zagłady w taki sposób, że fałszuje prawdziwy obraz historii.

Odpowiedzią na jej działania musi być natychmiastowy, publiczny i głośny sprzeciw historyków, ekspertów i dziennikarzy, którzy będą prostować i podkreślać jej kłamstwa i tezy wypaczające obraz historii i Zagłady Żydów.

Jest to bardzo niebezpieczne z uwagi na jej pozycję wykładowczyni akademickiej. Jest często zapraszana na prawicowe konferencje i spotkania, udziela wywiadów w ultraprawicowych mediach. Jej opinie nie tylko zaprzeczają prawdzie historycznej, relatywizują i pomniejszają znaczenie Holokaustu, ale także szkodzą wizerunkowi kraju.

BIBLIOGRAFIA

Polish officials prevent award to author accused of antisemitism (article published on April 11, 2018, by AP in The Times of Israel)

How Ewa Kurek, the Favorite Historian of the Polish Far Right, Promotes Her Distorted Account of the Holocaust (article published on April 10, 2018, in Tablet online magazine)

MATERIAŁY IKONOGRAFICZNE

https://bit.ly/3tXmt4u Photo of Eva Kurek (Wikipedia)

Wybierz 3 reakcje, które Twoim zdaniem będą najbardziej odpowiednie i efektywne wobec tej konkretnej antysemickiej narracji w Twojej lokalnej społeczności. Kliknij “Głosuj”, aby przesłać swoją odpowiedź. Kliknij “Wyniki”, aby zobaczyć najczęściej wybierane odpowiedzi.

REAKCJE OBALAJĄCE MITY I STEREOTYPY