general-image

Start / Repository of antisemitic narratives

Kategorie: Negacja i zakłamywanie Holokaustu
Tagi: (Wypaczanie i negowanie Holokaustu), (Lewica), (Stereotypy),

Zniekształcanie Holokaustu

Antysemickie karykatury w lewicowych mediach porównują politykę Izraela do ideologii nazistowskich.

W karykaturze, która jest najbardziej reprezentatywna dla nurtu prasy lewicowej po wznowieniu konfliktu arabsko-izraelskiego, interesy Izraela porównywane są do zbrodni nazistowskich, a obywatele Izraela do neonazistów. Strefa Gazy przedstawiana jest jako obóz koncentracyjny otoczony drutem kolczastym. Ponieważ Strefa Gazy zamieszkana jest wyłącznie przez Palestyńczyków, można założyć, że uwięziona osoba na karykaturze jest Palestyńczykiem. Jednocześnie pasiak bezpośrednio porównuje sytuację Palestyńczyków w Strefie Gazy do sytuacji Żydów w czasie Holokaustu.

Ponieważ Strefa Gazy zamieszkana jest wyłącznie przez Palestyńczyków, można założyć, że uwięziona osoba na karykaturze jest Palestyńczykiem. Jednocześnie pasiak bezpośrednio porównuje sytuację Palestyńczyków w Strefie Gazy do sytuacji Żydów w czasie Holokaustu.

Innymi słowy, karykatura ta jest przykładem mieszanki retoryki antysemickiej, łączącej antysemityzm związany z Izraelem i wypaczanie/trywializację Holokaustu, która jest powszechna w części greckiej prasy.

WIĘCEJ INFORMACJI

W ostatnim czasie, w ścisłym związku z trwającym na Bliskim Wschodzie konfliktem, nasiliło się zjawisko antysemickiej retoryki w wielu zakątkach greckiej prasy, zwłaszcza w mediach lewicowych. Jakie są tego przyczyny?

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę tradycyjne sojusze powojennej Grecji ze światem arabskim, wynikające głównie z interesów Greków z diaspory, którzy do lat 60. ubiegłego wieku mieszkali w krajach arabskich, przede wszystkim w Egipcie.

Innym powodem jest to, że wielu Greków, w obliczu fatalnych sytuacji społeczno-ekonomicznych, ma tendencję do uważania się za ofiary potężnych światowych spisków rodem z Zachodu, w które zaangażowane jest "potężne międzynarodowe lobby żydowskie". Według badań przeprowadzonych w 2019 roku, 71% ankietowanych Greków wierzyło, że Żydzi sprawują "władzę" albo jako obywatele, albo jako państwo, albo jako biznesmeni.

Ludzie ci mają tendencję do tworzenia "wyimaginowanych wspólnot'' z innymi ofiarami, takimi jak Palestyńczycy. W okresach kryzysu rozpowszechnianie antysemickich stereotypów staje się comme il faut (społecznie akceptowalne), tworząc przestrzeń dla antysemickich żartów, antyizraelskiego dyskursu i trywializacji Holokaustu. Potwierdza to wniosek płynący ze wspomnianych badań, z których wynika, że 65% Greków uważa, że Izrael traktuje Palestyńczyków tak samo, jak naziści traktowali Żydów.

Ten rodzaj antysemityzmu często wywoływał natychmiastową reakcję Centralnego Zarządu Gmin Żydowskich w Grecji, który uznawał go za wypaczenie Holokaustu. Takie zdjęcia nie tylko obrażają pamięć o sześciu milionach Żydów, którzy zostali zamordowani przez nazistów, ale także ranią ocalałych i ich krewnych, którzy noszą w sobie transgeneracyjną traumę Szoa.

Co ciekawe, sami lewicowi intelektualiści otwarcie potępiali taką antysemicką retorykę i starali się wyznaczyć wyraźną granicę między trzeźwą krytyką polityki Izraela a antysemickimi narracjami. Niezależnie od różnych głosów protestu, dopiero w świetle niedawnego politycznego "miesiąca miodowego" między rządem greckim a izraelskim zjawiska te ustąpiły, a antysemicka retoryka osłabła, podkreślając tym samym znaczenie polityki dla pokoju społecznego, tolerancji kulturowej i demokracji oraz ukazując wpływ, jaki oficjalna polityka rządowa może wywierać na niebezpieczne zjawiska społeczne, takie jak antysemityzm.

BIBLIOGRAFIA

Andoniou, G., Kosmidis, S., Dinas I., Saltiel, L., (2019), Antisimitismos stin Ellada: Ek-fansis, etia ke andimetopisi tou fenomenou. Thessaloniki, Heinrich Böll Stiftung.

Ο Μιχαλολιάκος ηττήθηκε και απειλεί πως η Χρυσή Αυγή «θα επιστρέψει στους δρόμους» (article “Michaloliakos was defeated and threatens that Golden Dawn "will return to the streets” published on July 8, 2019, in magazine LFO)

https://bit.ly/3AxysrI Στοχοποίηση σκιτσογράφου για δήθεν αντισημιτισμό (article “Targeting a cartoonist for alleged antisemitism” published on April 20, 2018, on the website www.kar.org.gr)

MATERIAŁY IKONOGRAFICZNE

Wybierz 3 reakcje, które Twoim zdaniem będą najbardziej odpowiednie i efektywne wobec tej konkretnej antysemickiej narracji w Twojej lokalnej społeczności. Kliknij “Głosuj”, aby przesłać swoją odpowiedź. Kliknij “Wyniki”, aby zobaczyć najczęściej wybierane odpowiedzi.

REAKCJE OBALAJĄCE MITY I STEREOTYPY