general-image

Start / Repository of antisemitic narratives

Kategorie: Ekstremizm islamski
Tagi: (Konspiracja), (Chciwość - pieniądze i lichwa), (Żydowska władza), (Antysemityzm religijny),

„Walka dobra ze złem”

Turecki islamista Necmettin Erbakan (1926 - 2011) twierdzi, że Żydzi (przez niego określani mianem „syjonistów”) ponad 5.000 lat temu zaczęli tworzyć własny porządek świata, aby kontrolować wszystkie pieniądze i pracę. To Żydzi zorganizowali krucjaty, a ponieważ kościół katolicki był przeciwny pożyczaniu pieniędzy, Żydzi stworzyli protestantyzm, aby móc zmusić wszystkich do pracy dla nich i wprowadzić kapitalizm. W ten sposób Żydzi kontrolują cały świat, z wyjątkiem kręgu islamu, i toczy się „walka dobra ze złem”, czyli walka pomiędzy Żydami a islamem.

WIĘCEJ INFORMACJI

Narracja ta łączy dwa silne antysemickie stereotypy: żydowski światowy spisek (jak w „Protokołach mędrców Syjonu”), oraz Żydów jako lichwiarzy, którzy wykorzystują wszystkich innych. Tworzy dychotomię pomiędzy „Żydami” a (tureckim) islamem, który jest postrzegany jako przestrzeń oporu przeciwko rzekomym nikczemnym planom „żydowskiej światowej kabały”. Wydaje się to bardzo bliskie nazistowskim teoriom spiskowym, tyle że zostało umieszczone w kontekście islamskim.

Necmettin Erbakan był założycielem ruchu Millî-Görüş, który jest nadal aktywny nie tylko w Turcji, ale i w tureckiej diasporze, gdzie kontroluje meczety, jak w Berlinie na Kreuzbergu. Był premierem Turcji (1996-1997) i politycznym mentorem prezydenta Erdogana. On i jego idee są nadal popularne wśród wyznających islam Turków, także w Niemczech.

Każdy Żyd w tej teorii jest wyrazicielem zła „światowej kabały”. Narracja ta usprawiedliwia nawet fizyczne ataki na osoby pochodzenia żydowskiego. Społeczeństwa, które wprowadzają te teorie w życie jako programy polityczne, będą prześladować Żydów, społeczność żydowską i każdego, kogo uznają za część tego spisku.

Całe społeczeństwo i gospodarka są tu ujmowane w trywialnych, uproszczonych kategoriach paranoicznej teorii spiskowej. Ludzie wierzący w taką narrację nie mogą być częścią demokratycznego konsensusu i brać udziału w znaczących debatach na temat praw człowieka, praw i odpowiedzialności obywateli czy polityki gospodarczej. Jedna grupa ludzi (Żydzi) zostaje wyizolowana, wskazana jako godna nienawiści i obarczona odpowiedzialnością za wszystkie bolączki społeczeństwa. W tych ramach konflikt izraelsko-palestyński nie może być rozwiązany w sposób pokojowy.

Kabała nie jest osobą ani zbiorowością, jak twierdzi Erbakan. Kabała stanowi jeden z nurtów żydowskiego mistycyzmu i jest praktykowana przez część Żydów (głównie chasydów), a nawet niektórych nie-Żydów („Hollywood-Kabbalah”). Nie jest to jednak główny nurt judaizmu, a z pewnością nie jest to strategia kontrolowania świata. Krucjaty zostały zwołane przez kościół katolicki, a ich następstwem były ataki na Żydów w chrześcijańskiej Europie. Żydzi walczyli przeciwko krzyżowcom u boku muzułmanów w Ziemi Świętej. Ruch protestancki w Niemczech został założony przez Marcina Lutra, który był antysemitą. Kapitalizm ma bardzo liczne, różnorodne i złożone źródła i nie jest „żydowski”.

BIBLIOGRAFIA

Von “Bakterien” und anderen “Zionisten”: Zur Integration des Islamismus accessed 2021-05-19 (article “About "bacteria" and other "Zionists": on the integration of Islamism” by Karl Pfeifer about Necmettin Erbakan on hagalil.com)

MATERIAŁY IKONOGRAFICZNE

Wybierz 3 reakcje, które Twoim zdaniem będą najbardziej odpowiednie i efektywne wobec tej konkretnej antysemickiej narracji w Twojej lokalnej społeczności. Kliknij “Głosuj”, aby przesłać swoją odpowiedź. Kliknij “Wyniki”, aby zobaczyć najczęściej wybierane odpowiedzi.

REAKCJE OBALAJĄCE MITY I STEREOTYPY