general-image

Start / Repository of antisemitic narratives

Kategorie: Antysemityzm w mediach tradycyjnych i cyfrowych
Tagi: (Zbiorowość żydowska), (Żydowska władza), (Kozioł ofiarny),

„Wszystkiemu winni są Żydzi”

Internet i portale społecznościowe przyczyniły się do rozprzestrzenienia i radykalizacji antysemityzmu - wszędzie można znaleźć wszystkie jego odmiany.
Gdy tylko wielu wzajemnie wzmacniających się użytkowników przypisuje „Żydom” rolę winnych - czy to w odniesieniu do ataków terrorystycznych z 11 września 2001 r., kryzysu finansowego i gospodarczego z 2007 r., globalnego ocieplenia, czy też napływu uchodźców w 2015 r. - może to mieć fatalne skutki. Popularność antysemickich przekonań rośnie zwłaszcza w czasach kryzysu, kiedy zbiorowe lęki i poczucie bezsilności (ponownie) uruchamiają potrzebę wskazania prostych modeli wyjaśniających i kozłów ofiarnych.

WIĘCEJ INFORMACJI

Internet umożliwił niefiltrowane i niemal nieograniczone rozpowszechnianie treści antysemickich. Media społecznościowe stwarzają idealne warunki do rozpowszechniania wielowiekowych antysemickich mitów w sposób jawny i ukryty, bez tematów tabu.

Związana z tym normalizacja antysemickich wypowiedzi w Internecie nie pozostaje bez konsekwencji. Wszyscy sprawcy antysemickich ataków terrorystycznych w ostatnich latach byli aktywni w antysemickich społecznościach internetowych i zaangażowani w szerzenie antysemickich teorii spiskowych.

Rozpowszechnianie antysemickich treści w mediach społecznościowych gwałtownie wzrosło w czasie pandemii Covid-19. Ilość antysemickich treści w języku niemieckim na Twitterze, Facebooku i Telegramie wzrosła trzynastokrotnie w pierwszych dwóch miesiącach 2021 r. w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku, jak wykazało badanie „Rise in Internet Antisemitism During the Pandemic” przeprowadzone przez Komisję Europejską.

Normalizacja antysemityzmu w codziennym dyskursie w przestrzeni wirtualnej stanowi wyzwanie dla instytucji politycznych, organów sądowych i dla społeczeństwa obywatelskiego, aby chronić osoby dotknięte tym problemem i powstrzymać radykalizację. Szkoły muszą włączyć do programów edukację medialną zarówno dla uczniów, jak i pedagogów, a symbole i kody – w tym te antysemickie - muszą zostać wyjaśnione. Ponadto operatorzy platform muszą bardziej rygorystycznie egzekwować zakazy szerzenia treści antysemickich i zawieszać konta o wyraźnie antysemickim charakterze. Inne sposoby radzenia sobie z tym tematem to tworzenie kontrnarracji w Internecie i wspieranie dialogu międzyreligijnego.

BIBLIOGRAFIA

Antisemitismus im Internet und den sozialen Medien (article published on November 26, 2021, by Rocío Rocha Dietz on the Bundeszentrale für politische Bildung website)

 

Antisemitismus im Internet (article published on June 18, 2020, by Matthias J. Becker on the Bundeszentrale für politische Bildung website)

MATERIAŁY IKONOGRAFICZNE

The Happy Merchant (antisemitic meme)

Leaked Anne Frank nudes (inappropriate meme about Anna Frank)

DAS ZIONISTISCHE ISRAEL UND DIE ANNEXIONSFRAGE (video about the Middle East conflict)

Wybierz 3 reakcje, które Twoim zdaniem będą najbardziej odpowiednie i efektywne wobec tej konkretnej antysemickiej narracji w Twojej lokalnej społeczności. Kliknij “Głosuj”, aby przesłać swoją odpowiedź. Kliknij “Wyniki”, aby zobaczyć najczęściej wybierane odpowiedzi.

REAKCJE OBALAJĄCE MITY I STEREOTYPY